(D) Toesighouers / Spanleiers

Die toesighouer is verantwoordelik vir verskeie take, waarvan die lewering van ‘n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan hom rapporteer en die moreel van sy span, seker die belangrikste is.

Die toesighouer en niemand anders is verantwoordelk indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie!

Course Start Date 2021-06-03 8:30 am
Course End Date 2021-06-04 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R 3800 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 2 dae + 1 opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 3 Junie Dag 2: 4 Junie
Location Ceres Museum
Location Ceres Museum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die toesighouer is verantwoordelik vir verskeie take, waarvan die lewering van ‘n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan hom rapporteer en die moreel van sy span, seker die belangrikste is.

Die toesighouer en niemand anders is verantwoordelk indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie!

Course Start Date 2021-06-24 8:30 am
Course End Date 2021-06-25 3:30 pm
Capacity 20
Available places 10
Price R 3800 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 2 dae + 1 opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 24 Junie Dag 2: 25 Junie
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die toesighouer is verantwoordelik vir verskeie take, waarvan die lewering van ‘n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan hom rapporteer en die moreel van sy span, seker die belangrikste is.

Die toesighouer en niemand anders is verantwoordelk indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie!

Course Start Date 2021-06-29 8:30 am
Course End Date 2021-06-30 3:30 pm
Capacity 20
Available places 5
Price R 3800 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 2 dae + 1 opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 15 Julie Dag 2: 16 Julie
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die tema vir die dag is Diversiteitsbestuur.

Die program vir die dag sal vroeg in die nuwe jaar bekend gemaak word.

Course Start Date 2021-06-09 8:30 am
Course End Date 2021-06-09 3:30 pm
Capacity 53
Available places 1
Price R 600 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 1 dag
Location NGKerk Op die Berg
Location NG Kerk Op die Berg
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die dag is gemik op Xhosa toesighouers, spanleiers, en gemeenskap leiers. Hierdie sessie gaan gebruik word om die komitee meting wat by verlede jaar se sessie gedoen is om te volg, asook om te kyk na ander sake soos, UIF, SARS ens

Course Start Date 2021-11-03 8:30 am
Course End Date 2021-11-03 3:30 pm
Capacity 80
Available places 3
Price R 600 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 1 dag
Location NGKerk Op die Berg
Location NG Kerk Op die Berg
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Psigo-metriese toetse en arbeidsterapie wat bepaal of die persoon die verstandelike en persoonlikheidsvermoë vir die werk het.

Terugvoering sal na afloop van toetsing, in ‘n afsonderlike sessie bespreek word.

Course Start Date 2021-06-04 8:30 am
Course End Date 2021-06-04 3:30 pm
Capacity 20
Available places 5
Price R 1720 per persoon
Student Level A, B, C, D, E
Duration 1 + opvolg
Location ceres Vallei kerksaal
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Psigo-metriese toetse en arbeidsterapie wat bepaal of die persoon die verstandelike en persoonlikheidsvermoë vir die werk het.

Terugvoering sal na afloop van toetsing, in ‘n afsonderlike sessie bespreek word.

Course Start Date 2021-08-20 8:30 am
Course End Date 2021-08-20 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R 1720 per persoon
Student Level A, B, C, D, E
Duration 1 dag + opvolg
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Die kursus is 2 dae wat e-leer, take en 'n individuele opvolg ook insluit.

Course Start Date 2021-06-21 8:30 am
Course End Date 2021-06-22 3:30 pm
Capacity 20
Available places 14
Price R 3740 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae + take + individuele opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 21 Junie Dag 2: 22 Junie
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Die kursus is 2 dae wat e-leer, take en 'n individuele opvolg ook insluit.

Course Start Date 2021-05-24 8:30 am
Course End Date 2021-05-25 3:30 pm
Capacity 20
Available places 18
Price R 3740 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae + take + individuele opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 24 Mei Dag 2: 25 Mei
Location Ceres Choose Life Centre
Location Choose Life Centre
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Die kursus is 2 dae wat e-leer, take en 'n individuele opvolg ook insluit.

Course Start Date 2021-08-03 8:30 am
Course End Date 2021-08-04 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R 3740 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae + take + individuele opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes
Location Ceres
Location Ceres
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Course Start Date 2021-07-27 8:30 am
Course End Date 2021-07-30 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R 4020 per persoon
Student Level D, E
Duration 5 dae (4 + 1 opvolg)
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 27 Julie Dag 2: 28 Julie Dag 3: 29 Julie Dag 4: 30 Julie
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Course Start Date 2021-05-18 8:30 am
Course End Date 2021-05-21 3:30 pm
Capacity 20
Available places 7
Price R 4020 per persoon
Student Level D, E
Duration 5 dae (4 + 1 opvolg)
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 18 Mei Dag 2: 19 Mei Dag 3: 20 Mei Dag 4: 21 Mei
Location Ceres Museum
Location Ceres Museum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Course Start Date 2021-10-12 8:30 am
Course End Date 2021-10-15 3:30 pm
Capacity 20
Available places 13
Price R 4020 per persoon
Student Level D, E
Duration 5 dae (4 + 1 opvolg)
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 12 Oktober Dag 2: 13 Oktober Dag 3: 14 Oktober Dag 4: 15 Oktober
Location Ceres Museum
Location Ceres Museum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Course Start Date 2021-10-26 8:30 am
Course End Date 2021-10-29 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R 4020 per persoon
Student Level D, E
Duration 5 dae (4 + 1 opvolg)
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 26 Oktober Dag 2: 27 Oktober Dag 3: 28 Oktober Dag 4: 29 Oktober
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Course Start Date 2021-11-02 8:30 am
Course End Date 2021-11-05 3:30 pm
Capacity 20
Available places 11
Price R 4020 per persoon
Student Level D, E
Duration 5 dae (4 + 1 opvolg)
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 2 November Dag 2: 3 November Dag 3: 4 November Dag 4: 5 November
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Om te verseker dat studente dit wat hulle geleer het onthou en toepas ‘n jaar na die kursus.

Opvolg van studente wat in 2019/2020 op die basiese beginsels van toesighouding was en nog nie opvolg gedoen het nie.

Course Start Date 2021-10-04 8:30 am
Course End Date 2021-10-05 3:30 pm
Capacity 20
Available places 13
Price R 2360 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 4 Oktober Dag 2: 5 Oktober
Location Ceres Museum
Location Ceres Museum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Om te verseker dat studente dit wat hulle geleer het onthou en toepas ‘n jaar na die kursus.

Opvolg van studente wat in 2019/2020 op die basiese beginsels van toesighouding was en nog nie opvolg gedoen het nie.

Course Start Date 2021-10-06 8:30 am
Course End Date 2021-10-07 3:30 pm
Capacity 20
Available places 12
Price R 2360 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 6 Oktober Dag 2: 7 Oktober
Location Ceres Museum
Location Ceres Museum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Om te verseker dat studente dit wat hulle geleer het onthou en toepas ‘n jaar na die kursus.

Opvolg van studente wat in 2019/2020 op die basiese beginsels van toesighouding was en nog nie opvolg gedoen het nie.

Course Start Date 2021-10-11 8:30 am
Course End Date 2021-10-12 3:30 pm
Capacity 20
Available places 12
Price R 2360 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 11 Oktober Dag 2: 12 Oktober
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Om te verseker dat studente dit wat hulle geleer het onthou en toepas ‘n jaar na die kursus.

Opvolg van studente wat in 2019/2020 op die basiese beginsels van toesighouding was en nog nie opvolg gedoen het nie.

Course Start Date 2021-10-18 8:30 am
Course End Date 2021-10-19 3:30 pm
Capacity 20
Available places 10
Price R 2360 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 18 Oktober Dag 2: 19 Oktober
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Dit is vir mense wat as die leier van die span beskou word maar nie die volle verantwoordelikheid van `n toesighouer het nie. Persoon is slegs verantwoordelik vir orde en kommunikasie (tolk dienste), maar nie beplanning of toerusting nie. 

Course Start Date 2021-08-03 8:30 am
Course End Date 2021-08-04 3:30 pm
Capacity 20
Available places 5
Price R 2360 per persoon
Student Level D
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 3 Augustus Dag 2: 4 Augustus
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course