(D) Toesighouers / Spanleiers

Die toesighouer is verantwoordelik vir verskeie take, waarvan die lewering van ‘n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan hom rapporteer en die moreel van sy span, seker die belangrikste is.

Die toesighouer en niemand anders is verantwoordelk indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie!

Course Start Date 2022-06-01 8:30 am
Course End Date 2022-06-02 3:30 pm
Capacity 20
Available places 8
Price R 4040.00 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 2 dae + 1 opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 01 Junie Dag 2: 02 Junie
Location Ceres Museum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die toesighouer is verantwoordelik vir verskeie take, waarvan die lewering van ‘n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan hom rapporteer en die moreel van sy span, seker die belangrikste is.

Die toesighouer en niemand anders is verantwoordelk indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie!

Course Start Date 2022-07-25 8:30 am
Course End Date 2022-07-26 3:30 pm
Capacity 20
Available places 8
Price R 4040.00 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 2 dae + 1 opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 25 Julie Dag 2: 26 Julie
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die fokus is op komitees.

Course Start Date 2022-06-22 8:30 am
Course End Date 2022-06-22 3:30 pm
Capacity 80
Available places 29
Price R 650.00 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 1 dag
Location To be confirmed
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Tema: Fokus op komitees

Course Start Date 2022-11-02 8:30 am
Course End Date 2022-11-02 3:30 pm
Capacity 80
Available places 25
Price R 650.00 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 1 dag
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

DOEL:  Daar is 'n direkte positiewe korrelasie tussen besigheidsprestasie en die gedrag van ʼn goeie leier.”

Hierdie program het ten doel om ʼn aanduiding te gee van die huidige en potensiële bevoegdheid om die rol van toesighouer te beklee, sowel as 'n individuele ontwikkelingsplan om die gapings aan te spreek ten einde die werklike prestasie as toesighouer te verbeter.

Course Start Date 2022-09-20 8:30 am
Course End Date 2022-09-21 3:30 pm
Capacity 20
Available places 18
Price R 8000.00 per persoon
Student Level E, F
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 20 September Dag 2: 21 September
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Doel: Bestuur weet dikwels nie wie om waar aan te wend nie. Hierdie toetse is daarop gemik om u te help om `n besluit te neem.  Dit gee ook aanduiding wie die potensiaal het vir verdere opleiding. Leon doen standaard psigo-metriese toetse wat bepaal of die persoon die verstandelike en persoonlikheidsvermoë vir die werk het. Susan is ‘n arbeidsterapeut en toets die persoon se vermoë om sy omgewing en detail akkuraat waar te neem – kan hy foute maklik identifiseer, sy aandag fokus op dit wat belangrik is, akkuraat skat, ooreenkomste maklik raaksien ens.

Course Start Date 2022-06-07 8:30 am
Course End Date 2022-06-07 3:30 pm
Capacity 20
Available places 13
Price R 1810.00 per persoon
Student Level A, B, C, D, E
Duration 1 dag + opvolg sessie
Location Ceres
Location Ceres Museum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Doel: Bestuur weet dikwels nie wie om waar aan te wend nie. Hierdie toetse is daarop gemik om u te help om `n besluit te neem.  Dit gee ook aanduiding wie die potensiaal het vir verdere opleiding. Leon doen standaard psigo-metriese toetse wat bepaal of die persoon die verstandelike en persoonlikheidsvermoë vir die werk het. Susan is ‘n arbeidsterapeut en toets die persoon se vermoë om sy omgewing en detail akkuraat waar te neem – kan hy foute maklik identifiseer, sy aandag fokus op dit wat belangrik is, akkuraat skat, ooreenkomste maklik raaksien ens.

Course Start Date 2022-08-23 8:30 am
Course End Date 2022-08-23 3:30 pm
Capacity 20
Available places 11
Price R 1810.00 per persoon
Student Level A, B, C, D, E
Duration 1 dag + opvolg sessie
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Die kursus is 2 dae wat e-leer, take en 'n individuele opvolg ook insluit.

Course Start Date 2022-05-26 8:30 am
Course End Date 2022-05-27 3:30 pm
Capacity 20
Available places 14
Price R 3990.00 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae + take + individuele opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 26 Mei Dag 2: 27 Mei
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Die kursus is 2 dae wat e-leer, take en 'n individuele opvolg ook insluit.

Course Start Date 2022-06-14 8:30 am
Course End Date 2022-06-15 3:30 pm
Capacity 20
Available places 12
Price R 3990.00 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae + take + individuele opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 14 Junie Dag 2: 15 Junie
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Die kursus is 2 dae wat e-leer, take en 'n individuele opvolg ook insluit.

Course Start Date 2022-09-29 8:30 am
Course End Date 2022-09-30 3:30 pm
Capacity 20
Available places 19
Price R 3990.00 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae + take + individuele opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 29 Sept Dag 2: 30 Sept
Location Ceres
Location Ceres
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Course Start Date 2022-05-03 8:30 am
Course End Date 2022-05-06 3:30 pm
Capacity 20
Available places 10
Price R 4285.00 per persoon
Student Level D, E
Duration 5 dae (4 + 1 opvolg)
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 03 Mei Dag 2: 04 Mei Dag 3: 05 Mei Dag 4: 06 Mei
Location Ceres
Location Ceres Museum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Course Start Date 2022-09-05 8:30 am
Course End Date 2022-09-08 3:30 pm
Capacity 20
Available places 4
Price R 4285.00 per persoon
Student Level D, E
Duration 5 dae (4 + 1 opvolg)
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 05 Sept Dag 2: 06 Sept Dag 3: 07 Sept Dag 4: 08 Sept
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Die basiese take van goeie toesighouding word in “detail” uiteengesit. Dit word toegepas en bespreek in die klas en soms ook geïllustreer deur ‘n video. Daar is ook ‘n opvolgstelsel waarby die bestuurder van die toesighouer betrek word. Aan die einde van die kursus sal die student o.a.: opdragte suksesvol kan deurgee, goeie spanverhoudings bou, probleme oplos, werk beplan en groter verantwoordelikheid kan aanvaar.

Course Start Date 2022-10-24 8:30 am
Course End Date 2022-10-27 3:30 pm
Capacity 20
Available places 10
Price R 4285.00 per persoon
Student Level D, E
Duration 5 dae (4 + 1 opvolg)
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 24 Okt Dag 2: 25 Okt Dag 3: 26 Okt Dag 4: 27 Okt
Location Ceres
Location Ceres
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Om te verseker dat studente dit wat hulle geleer het onthou en toepas ‘n jaar na die kursus.

Opvolg van studente wat in 2019-2021 op die basiese beginsels van toesighouding kursus was en nog nie 'n opvolg gedoen het nie.

Course Start Date 2022-10-06 8:30 am
Course End Date 2022-10-07 3:30 pm
Capacity 20
Available places 10
Price R 2510.00 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 6 Oktober Dag 2: 7 Oktober
Location Ceres
Location Ceres
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Om te verseker dat studente dit wat hulle geleer het onthou en toepas ‘n jaar na die kursus.

Opvolg van studente wat in 2019-2021 op die basiese beginsels van toesighouding kursus was en nog nie 'n opvolg gedoen het nie.

Course Start Date 2022-10-18 8:30 am
Course End Date 2022-10-19 3:30 pm
Capacity 20
Available places 14
Price R 2510.00 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 18 Oktober Dag 2: 19 Oktober
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Om te verseker dat studente dit wat hulle geleer het onthou en toepas ‘n jaar na die kursus.

Opvolg van studente wat in 2019-2021 op die basiese beginsels van toesighouding kursus was en nog nie 'n opvolg gedoen het nie.

Course Start Date 2022-10-04 8:30 am
Course End Date 2022-10-05 3:30 pm
Capacity 20
Available places 17
Price R 2510.00 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 4 Oktober Dag 2: 5 Oktober
Location Ceres
Location Ceres
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Om te verseker dat studente dit wat hulle geleer het onthou en toepas ‘n jaar na die kursus.

Opvolg van studente wat in 2019-2021 op die basiese beginsels van toesighouding kursus was en nog nie 'n opvolg gedoen het nie.

Course Start Date 2022-10-11 8:30 am
Course End Date 2022-10-12 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R 2510.00 per persoon
Student Level D, E
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 11 Oktober Dag 2: 12 Oktober
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Dit is vir mense wat as die leier van die span beskou word maar nie die volle verantwoordelikheid van `n toesighouer het nie. Persoon is slegs verantwoordelik vir orde en kommunikasie (tolk dienste), maar nie beplanning of toerusting nie. 

Course Start Date 2022-08-22 8:30 am
Course End Date 2022-08-23 3:30 pm
Capacity 20
Available places 6
Price R 2510.00 per persoon
Student Level D
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 22 Augustus Dag 2: 23 Augustus
Location Ceres
Location Ceres
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Dit is vir mense wat as die leier van die span beskou word maar nie die volle verantwoordelikheid van `n toesighouer het nie. Persoon is slegs verantwoordelik vir orde en kommunikasie (tolk dienste), maar nie beplanning of toerusting nie. 

Course Start Date 2022-08-24 8:30 am
Course End Date 2022-08-25 3:30 pm
Capacity 20
Available places 19
Price R 2510.00 per persoon
Student Level D
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 24 Augustus Dag 2: 25 Augustus
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Dit is vir mense wat as die leier van die span beskou word maar nie die volle verantwoordelikheid van `n toesighouer het nie. Persoon is slegs verantwoordelik vir orde en kommunikasie (tolk dienste), maar nie beplanning of toerusting nie. 

Course Start Date 2022-08-15 8:30 am
Course End Date 2022-08-16 3:30 pm
Capacity 20
Available places 8
Price R 2510.00 per persoon
Student Level D
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 15 Augustus Dag 2: 16 Augustus
Location Ceres
Location Ceres
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course