(B) Produksiebestuur

Tydens hierdie sessie gaan daar gekyk word hoe om verantwoordelik te besproei en water optimaal te gebruik. Van die onderwerpe wat gedek gaan word is o.a: Waarom besproei ons,  wat is verdamping, faktore wat wateropname deur bome beïnvloed, wat is evapotranspirasie, hoe hou grond water, hoe water deur die grond beweeg,  wat is waterstres en hoe kwantifiseer ons dit / monitor dit, besproeiingstrategieë in verskillende fenologiese stadiums, wat is 'n gewasfaktor en hoe kan dit gebruik / bereken word, hoe om 'n besproeiingskedule te beplan,  hoe om grondvog fisies te evalueer, waar om 'n grondvog-“probes” te installeer, hoe om  “probe” grafieke te interpreteer.

Die tweede deel van die dag gaan fokus op die rekenaar-kant van die skeduleringsprogram, fout sporing ens.  

 

Course Start Date 2022-10-18 8:30 am
Course End Date 2022-10-18 3:30 pm
Capacity 25
Available places 2
Price R1975 pp
Student Level F, G, H
Duration 1 dag / 6 ure
Location KBOS
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Hierdie kursus word 100% oor die internet aangebied.

Verstaan hoe mense positief bestuur kan word, hoe om hulle deel te maak van besluitneming, hoe om sterk leiding te neem.

Toepassing om: instruksies deeglik te gee, klagtes effektief te hanteer, onaanvaarbare gedrag reg te stel.

Vereistes: Gemaklik met tegnologie en toegang tot rekenaars en e-posse.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-05-06 8:30 am
Course End Date 2022-06-06 3:30 pm
Capacity 20
Available places 19
Price R1725 pp
Student Level F, G, H
Duration 30 dae aanlyn
Multiple classes Yes
Location aanlyn/e-leer platform
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

'n Gedeelte van hierdie kursus gaan in die klas aangebied word en 'n gedeelte gaan op die internet aangebied word.

Verstaan hoe mense positief bestuur kan word, hoe om hulle deel te maak van besluitneming, hoe om sterk leiding te neem.

Toepassing om: instruksies deeglik te gee, klagtes effektief te hanteer, onaanvaarbare gedrag reg te stel.

Vereistes: Gemaklik met tegnologie en toegang tot rekenaars en e-posse.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-08-12 8:30 am
Course End Date 2022-09-12 3:30 pm
Capacity 20
Available places 13
Price R2085 pp
Student Level F, G, H
Duration 2 dae + 4 elektroniese take + opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Sessie 1: 8 Augustus Sessie 2: 12 September
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

'n Gedeelte van hierdie kursus gaan in die klas aangebied word en 'n gedeelte gaan op die internet aangebied word.

Verstaan hoe mense positief bestuur kan word, hoe om hulle deel te maak van besluitneming, hoe om sterk leiding te neem.

Toepassing om: instruksies deeglik te gee, klagtes effektief te hanteer, onaanvaarbare gedrag reg te stel.

Vereistes: Gemaklik met tegnologie en toegang tot rekenaars en e-posse.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-09-19 8:30 am
Course End Date 2022-10-17 3:30 pm
Capacity 20
Available places 19
Price R2085 pp
Student Level F, G, H
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 19 September Dag 2: 17 Oktober
Location Ceres
Location Ceres
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

DAG 1

 • Drie beginsels van produktiwiteit (Gedagtes, Omgewing en Tyd).
 • Hoe bestuur ek my gedagtes/take/verantwoordelikhede produktief?
 • Hoe bestuur ek my omgewing produktief?

DAG 2

 • Stel ‘n persoonlike tydsbegroting op wat fokus op elke persoon se mees waardevolle aktiwiteite.
 • Hoe bestuur ek my tyd produktief? (Wat, Waar, Wanneer Prosessering).

 

Course Start Date 2022-08-02 8:30 am
Course End Date 2022-08-03 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R4040 pp
Student Level E - F
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 2 Augustus Dag 2: 3 Augustus
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

DAG 1

 • Drie beginsels van produktiwiteit (Gedagtes, Omgewing en Tyd)
 • Hoe bestuur ek my gedagtes/take/verantwoordelikhede produktief?
 • Hoe bestuur ek my omgewing produktief?

DAG 2

 • Stel ‘n persoonlike tydsbegroting op wat fokus op elke persoon se mees waardevolle aktiwiteite
 • Hoe bestuur ek my tyd produktief? (Wat, Waar, Wanneer Prosessering)

 

Course Start Date 2022-05-12 8:30 am
Course End Date 2022-05-13 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R 4040 pp
Student Level E - F
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 15 Maart Dag 2: 16 Maart
Location Ceres
Location Ceres Museum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Die inhoud gaan uitlig watter faktore speel ‘n rol in die koste en inkomste van produksie, asook die interaksies tussen faktore en hoe dit winsgewendheid beinvloed.

Faktore wat Produksie, inkomste en kostes beinvloed vir volhoubare winsgewende Boerdery

5 Modules:

 • Produksie

Produksie konteks itv tonne, tellings, kleur, kwaliteit, plant digtheid, uitpakke, uitskotte, kultivars.

 • Inkomste

Produksie faktore wat die inkomste potensiaal beinvloed en hoe dit inkomste beinvloed.

 • Koste

Koste konteks itv kunsmis, spuitstof, lone  en die wedersydse effek van tonne op kostes en kostes op tonne.

 • Netto Boerdery Inkomste (NBI) & Kritiese Besluitneming

Gemiddeld en Beste Derde, kritiese vrae vir die pad vorentoe.

NBI as die eind resultaat en hoe onderskei die beste derde hulself van die gemiddeld.

Bring asb. pen, notaboek en sakrekenaar saam.

Vereistes:  Matriek met wiskunde – indien nie matriek dan alternatiewe kursus wat die basiese behels. Persoon moet kan basiese wiskunde doen en praktiese ontledings op plaasvlak doen.

Course Start Date 2022-08-31 8:30 am
Course End Date 2022-09-14 12:00 pm
Capacity 20
Available places 16
Price R5980 pp
Student Level F - G
Duration 3 dae oor 3 weke / 3 x half dag sessies
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 31 Augustus Dag 2: 7 September Dag 3: 14 September
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie-bestuurders te vergewis oor die teorie en uitvoering van onkruid bestuur op groente lande en in vrugte boorde. Die kursus dek die volgende toerie af: n Oorsig oor onkruid bestuur; die algemene en chemiese klassifikasie van onkruiddoders; die eienskappe en werking van onkruiddoders; weerstandsbestuur; posisionering van onkruiddoders; algemene riglyne en strategieë vir die gebruik van onkruiddoders; moeilik beheerbare onkruide; kalibrasie en toediening van onkruid spuite.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-07-20 8:30 am
Course End Date 2022-07-20 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1315 pp
Student Level F, G, H
Duration 1 dag / 6 ure
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie-bestuurders se kennis toediening uit te bou deur die teorie van spuit deposisie en uitvoering van effektiewe kalibrasie, dosering van chemie en toediening daarvan te bespreek. Die kursus dek die volgende teorie af: Agtergrond en teoretiese kennis van effektiewe balkspuit toediening; bespreking van deposisie parameters en die invloed daarvan op gewasbeskerming; bespreking van faktore wat deposisie beinvloed, opstelling en kalibrasie van stelsels volgens scenarios; praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-08-10 8:30 am
Course End Date 2022-08-10 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1600 pp
Student Level F, G, H
Duration 1 dag / 6 ure
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie-bestuurders se kennis toediening uit te bou deur die teorie van spuit deposisie en uitvoering van effektiewe kalibrasie, dosering van chemie en toediening daarvan te bespreek. Die kursus dek die volgende teorie af: Agtergrond en teoretiese kennis van effektiewe balkspuit toediening; bespreking van deposisie parameters en die invloed daarvan op gewasbeskerming; bespreking van faktore wat deposisie beinvloed, opstelling en kalibrasie van stelsels volgens scenarios; praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-09-29 8:30 am
Course End Date 2022-09-29 3:30 pm
Capacity 20
Available places 11
Price R1600 pp
Student Level F, G, H
Duration 1 dag / 6 ure
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Die kursus word aanlyn/op die internet aangebied.

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie-bestuurders se kennis toediening uit te bou deur die teorie van spuit deposisie en uitvoering van effektiewe kalibrasie, dosering van chemie en toediening daarvan te bespreek. Die kursus dek die volgende teorie af: Agtergrond en teoretiese kennis van effektiewe balkspuit toediening; bespreking van deposisie parameters en die invloed daarvan op gewasbeskerming; bespreking van faktore wat deposisie beinvloed, opstelling en kalibrasie van stelsels volgens scenarios; praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-05-09 8:30 am
Course End Date 2022-06-09 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R620 pp
Student Level F, G, H
Duration 30 dae aanlyn
Multiple classes Yes
Details for classes 9 Mei 13 Junie 8 Augustus 12 September 10 Oktober
Location To be confirmed
Category (B) Produksiebestuur

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Die kursus word aanlyn/op die internet aangebied.

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie-bestuurders se kennis toediening uit te bou deur die teorie van spuit deposisie en uitvoering van effektiewe kalibrasie, dosering van chemie en toediening daarvan te bespreek. Die kursus dek die volgende teorie af: Agtergrond en teoretiese kennis van effektiewe balkspuit toediening; bespreking van deposisie parameters en die invloed daarvan op gewasbeskerming; bespreking van faktore wat deposisie beinvloed, opstelling en kalibrasie van stelsels volgens scenarios; praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-08-08 8:30 am
Course End Date 2022-09-07 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1400 pp
Student Level F, G, H
Duration 30 dae aanlyn
Multiple classes Yes
Details for classes 9 Mei 13 Junie 8 Augustus 12 September 10 Oktober
Location To be confirmed
Category (B) Produksiebestuur

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Die kursus word aanlyn/op die internet aangebied.

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie-bestuurders se kennis toediening uit te bou deur die teorie van spuit deposisie en uitvoering van effektiewe kalibrasie, dosering van chemie en toediening daarvan te bespreek. Die kursus dek die volgende teorie af: Agtergrond en teoretiese kennis van effektiewe balkspuit toediening; bespreking van deposisie parameters en die invloed daarvan op gewasbeskerming; bespreking van faktore wat deposisie beinvloed, opstelling en kalibrasie van stelsels volgens scenarios; praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-09-12 8:30 am
Course End Date 2022-10-12 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1400 pp
Student Level F, G, H
Duration 30 dae aanlyn
Multiple classes Yes
Details for classes 9 Mei 13 Junie 8 Augustus 12 September 10 Oktober
Location To be confirmed
Category (B) Produksiebestuur

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Die kursus word aanlyn/op die internet aangebied.

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie-bestuurders se kennis toediening uit te bou deur die teorie van spuit deposisie en uitvoering van effektiewe kalibrasie, dosering van chemie en toediening daarvan te bespreek. Die kursus dek die volgende teorie af: Agtergrond en teoretiese kennis van effektiewe balkspuit toediening; bespreking van deposisie parameters en die invloed daarvan op gewasbeskerming; bespreking van faktore wat deposisie beinvloed, opstelling en kalibrasie van stelsels volgens scenarios; praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-10-10 8:30 am
Course End Date 2022-11-09 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1400 pp
Student Level F, G, H
Duration 30 dae aanlyn
Multiple classes Yes
Details for classes 9 Mei 13 Junie 8 Augustus 12 September 10 Oktober
Location To be confirmed
Category (B) Produksiebestuur

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Die kursus word aanlyn/op die internet aangebied.

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie-bestuurders se kennis toediening uit te bou deur die teorie van spuit deposisie en uitvoering van effektiewe kalibrasie, dosering van chemie en toediening daarvan te bespreek. Die kursus dek die volgende teorie af: Agtergrond en teoretiese kennis van effektiewe balkspuit toediening; bespreking van deposisie parameters en die invloed daarvan op gewasbeskerming; bespreking van faktore wat deposisie beinvloed, opstelling en kalibrasie van stelsels volgens scenarios; praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-06-13 8:30 am
Course End Date 2022-07-13 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R620 pp
Student Level F, G, H
Duration 30 dae aanlyn
Multiple classes Yes
Details for classes 9 Mei 13 Junie 8 Augustus 12 September 10 Oktober
Location To be confirmed
Category (B) Produksiebestuur

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Course Start Date 2022-09-09 8:30 am
Course End Date 2022-09-09 12:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R610.00
Student Level F,G,H
Duration 3 ure
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Course Start Date 2022-09-09 2:00 pm
Course End Date 2022-09-09 5:00 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R610.00
Student Level F,G,H
Duration 3 ure
Location Bo-swaarmoed
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Hierdie kursus word 100% oor die internet aangebied.

Verstaan hoe mense positief bestuur kan word, hoe om hulle deel te maak van besluitneming, hoe om sterk leiding te neem.

Toepassing om: instruksies deeglik te gee, klagtes effektief te hanteer, onaanvaarbare gedrag reg te stel.

Vereistes: Gemaklik met tegnologie en toegang tot rekenaars en e-posse.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die kursus gekanselleer word nie.

Course Start Date 2022-08-05 8:30 am
Course End Date 2022-08-05 3:30 pm
Capacity 20
Available places 18
Price R1725 pp
Student Level F, G, H
Duration 30 dae aanlyn
Multiple classes Yes
Location aanlyn/e-leer platform
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course