(B) Produksiebestuur

Doel: Die vrugte modulêre kursus bied aan produksie en afdelingsbestuurders die geleentheid, om hulle graad of diploma kursus af te “stof” deur blootstelling aan top bedryfsleiers en konsultante.

Die datums sal finaliseer word, sodra getalle en befondsing bevestig word.

Modules: 

1. Ekonomie van vrugte-verbouing / bestuur-stelsels. ½ dag

2. Snoei / boomvorm / opleistelsels / groei-reguleerders / buig / ringelering. 1 dag

3. Oes en Plantbeskerming. 1 dag

4. Groei-siklus van die vrugte boom. 1 dag

5. Plantvoeding / grondvoorbereiding / onderstamme. 1 dag

6. Besproeiing en skedulering. ½ dag

7. Plukrypheid. 2 ure

8. Velddag. ½ dag

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die datum gekanselleer word nie. 

Course Start Date 2021-08-13 8:30 am
Course End Date 2021-08-13 3:30 pm
Capacity 40
Available places 32
Price R8170p p
Student Level F & G & H
Duration 8 sessies
Multiple classes Yes
Details for classes Datums sal vroeg in die nuwe jaar vasgemaak word
Location Lokale sal later bevestig raak
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Doel: Hierdie kommunikasie kursus is ‘n bousteen van menige bestuurder se metode om mense te hanteer en het oor 30 jaar sy waarde deeglik bewys. Die kursus evalueer jou natuurlike styl ( die Piet Schoerie rollespel) . Jy leer ook die vaardighede om hoe mense positief bestuur kan word, hoe om hulle deel te maak van besluitneming , hoe om sterk leiding te neem. Toepassing om : instruksies deeglik te gee, klagtes effektief te hanteer, onaanvaarbare gedrag reg te stel.  Dit verseker gemotiveerde werkers en beter produktiwiteit. Baie handige kommunikasie gereedskap.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die datum gekanselleer word nie. 

Course Start Date 2021-08-11 8:30 am
Course End Date 2021-08-11 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1800 p p
Student Level F & G & H
Duration twee ½ dag sessies en 4 elektroniese take
Multiple classes Yes
Details for classes Sessie 1: 11 Augustus Sessie 2: Datums word met klas vasgemaak
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Doel: Hierdie kommunikasie kursus is ‘n bousteen van menige bestuurder se metode om mense te hanteer en het oor 30 jaar sy waarde deeglik bewys. Die kursus evalueer jou natuurlike styl ( die Piet Schoerie rollespel) . Jy leer ook die vaardighede om hoe mense positief bestuur kan word, hoe om hulle deel te maak van besluitneming , hoe om sterk leiding te neem. Toepassing om : instruksies deeglik te gee, klagtes effektief te hanteer, onaanvaarbare gedrag reg te stel.  Dit verseker gemotiveerde werkers en beter produktiwiteit. Baie handige kommunikasie gereedskap.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die datum gekanselleer word nie. 

Course Start Date 2021-10-13 8:30 am
Course End Date 2021-10-13 3:30 pm
Capacity 20
Available places 14
Price R1800 p p
Student Level F & G & H
Duration twee ½ dag sessies en 4 elektroniese take
Multiple classes Yes
Details for classes Sessie 1: 8 September Sessie 2: Datums word met klas vasgemaak
Location Ceres Museum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

 Tydens hierdie kursus  word daar gekyk na die beginsles van produktiwiteit, hoe om `n persoonlike tydbegroting op te stel, projekbestuur  en hoe om jou gedagtes, take en verantwoordelikhede te bestuur. 

Onderwerpe sluit o.a in: 


• Drie beginsels van produktiwiteit (Gedagtes, Omgewing en Tyd)
• Hoe bestuur ek my gedagtes/take/verantwoordelikhede produktief?
• Hoe bestuur ek my omgewing produktief?
• Stel ‘n persoonlike tydsbegroting op wat fokus op elke persoon se mees waardevolle aktiwiteite
• Hoe bestuur ek my tyd produktief (Wat, Waar, Wanneer Prosessering)

• Projekbestuur proses
• Definiëring van die projek
• Beplanning van die projek
• Beplanning van die projek gaan voort
• Bestuur van die Projek
• Afsluiting en voltooiing van die projek

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die datum gekanselleer word nie. 

Course Start Date 2021-08-30 8:30 am
Course End Date 2021-08-31 3:30 pm
Capacity 20
Available places 11
Price R3810pp
Student Level E-F
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1 : 30 Augustus Dag 2: 31 Augustus
Location Ceres Museum
Location Ceres Museum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Tydens hierdie kursus  word daar gekyk na die beginsels van produktiwiteit, hoe om `n persoonlike tydbegroting op te stel, projekbestuur  en hoe om jou gedagtes, take en verantwoordelikhede te bestuur. 

Onderwerpe sluit o.a in: 


• Drie beginsels van produktiwiteit (Gedagtes, Omgewing en Tyd)
• Hoe bestuur ek my gedagtes/take/verantwoordelikhede produktief?
• Hoe bestuur ek my omgewing produktief?
• Stel ‘n persoonlike tydsbegroting op wat fokus op elke persoon se mees waardevolle aktiwiteite
• Hoe bestuur ek my tyd produktief (Wat, Waar, Wanneer Prosessering)

• Projekbestuur proses
• Definiëring van die projek
• Beplanning van die projek
• Beplanning van die projek gaan voort
• Bestuur van die Projek
• Afsluiting en voltooiing van die projek

Hierdie kursus mag nie  binne  2 weke voor die datum gekanselleer word nie

Course Start Date 2021-09-27 8:30 am
Course End Date 2021-09-28 3:30 pm
Capacity 20
Available places 13
Price R3810pp
Student Level E-F
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1 : 20 September Dag 2: 21 September
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Doel : Gedurende hierdie een dag werkswinkel gaan gefokus word op die volgende aspekte van beplanning
Wat is “Beplanning"?
Waar pas Beplanning in t.o.v. die 4 bestuursfunksies?
Doelwitstelling en die reëls van doelwitbestuur.
Die opstel van ’n tydskedule en tydsbestuur.
Kom ons raak prakties: Hoe kan ek doelwitbestuur en tydsbestuur in my eie afdeling toepas?

Hierdie kursus mag nie binne twee weke voor die kursus datum gekanselleer word nie. 

Course Start Date 2021-07-27 8:30 am
Course End Date 2021-07-27 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1760 p p
Student Level F & G
Duration 6 ure
Multiple classes No
Location Ceres Museum
Location Ceres Museum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Doel : Gedurende hierdie een dag werkswinkel gaan gefokus word op die volgende aspekte van beplanning
Wat is “Beplanning"?
Waar pas Beplanning in tov die 4 bestuursfunksies.
Doelwitstelling en die reëls van doelwitbestuur.
Die opstel van ’n tydskedule en tydsbestuur.
Kom ons raak prakties: Hoe kan ek doelwitbestuur en tydsbestuur in my eie afdeling toepas?

Hierdie kursus mag nie binne twee weke voor die kursus datum gekanselleer word nie. 

Course Start Date 2021-09-29 8:30 am
Course End Date 2021-09-29 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1760 per persoon
Student Level F - G
Duration 1 dag
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

 

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie-bestuurders te vergewis oor die teorie en uitvoering van onkruid bestuur op groente lande en in vrugte boorde. Die kursus dek die volgende toerie: 'n Oorsig oor onkruid bestuur; die algemene en chemiese klassifikasie van onkruiddoders; die eienskappe en werking van onkruiddoders; weerstandsbestuur; posisionering van onkruiddoders; algemene riglyne en strategieë vir die gebruik van onkruiddoders; moeilik beheerbare onkruide; Kalibrasie en toediening van onkruid spuite.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die datum gekanselleer word nie.

Course Start Date 2021-06-28 8:30 am
Course End Date 2021-06-28 2:00 pm
Capacity 20
Available places 10
Price R1230 p p
Student Level F & G & H
Duration 6 ure
Multiple classes No
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

Hierdie kursus het die doel om plaas- en produksie bestuurders se kennis toediening uit te bou deur die teorie van spuit deposisie en uitvoering van effektiewe kalibrasie, dosering van chemie en toediening daarvan te bespreek. Die kursus dek die volgende teorie : Agtergrond en teoretiese kennis van effektiewe balkspuit toediening; Bespreking van deposisie parameters en die invloed daarvan op gewasbeskerming; bespreking van faktore wat deposisie beinvloed, Opstelling en kalibrasie van stelsels volgens scenarios; Praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses.

Hierdie kursus mag nie binne twee weke voor die datum gekanselleer word nie. 

Course Start Date 2021-08-06 8:30 am
Course End Date 2021-08-06 2:00 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1230 p p
Student Level F & G & H
Duration 6 ure
Multiple classes No
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Hierdie tegniese kursus is gemik om die individu se kennis oor boord spuit toedieningsteorie uit te bou deur die belangrike faktore wat die toedieningsproses beiinvloed te bespreek. Die kursus dek die volgende punte : Agtergrond en teorie van effektiewe toediening in vrugteboorde; Die besprekring van deposisie parameters, faktore wat dit beinvloed en die invoed daarvan op gewasbeskerming, Opstelling en kalibrasie teorie volgens lower aangepaste toediening; Praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses. 

 

Hierdie kursus mag nie binne twee voor die kursus datum neem gekanselleer word nie. 

Course Start Date 2021-08-16 8:30 am
Course End Date 2021-08-16 2:00 pm
Capacity 20
Available places 6
Price R1230 p p
Student Level F,G&H
Duration 3 ure
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

 Hierdie tegniese kursus is gemik om die individu se kennis oor boord spuit toedieningsteorie uit te bou deur die belangrike faktore wat die toedieningsproses beiinvloed te bespreek. Die kursus dek die volgende punte : Agtergrond en teorie van effektiewe toediening in vrugteboorde; Die besprekring van deposisie parameters, faktore wat dit beinvloed en die invoed daarvan op gewasbeskerming, Opstelling en kalibrasie teorie volgens lower aangepaste toediening; Praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses . 

Hierdie kursus vord ten volle aanlyn aangbied.  Die studente kry 10 dae kans om die kursus te voltooi .  

Mag nie binne 2 weke voor die kursus datums gekanselleer  word nie. 

Course Start Date 2021-08-02 8:30 am
Course End Date 2021-08-31 2:00 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1230 p p
Student Level F & G & H
Duration 10 dae aanlyn
Multiple classes No
Location Aanlyn
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

 Hierdie tegniese kursus is gemik om die individu se kennis oor boord spuit toedieningsteorie uit te bou deur die belangrike faktore wat die toedieningsproses beiinvloed te bespreek. Die kursus dek die volgende punte : Agtergrond en teorie van effektiewe toediening in vrugteboorde; Die besprekring van deposisie parameters, faktore wat dit beinvloed en die invoed daarvan op gewasbeskerming, Opstelling en kalibrasie teorie volgens lower aangepaste toediening; Praktiese demonstrasie van die kalibrasie proses . 

Hierdie kursus vord ten volle aanlyn aangbied.  Die studente kry 10 dae kans om die kursus te voltooi .  

Mag nie binne 2 weke voor die kursus datums gekanselleer  word nie. 

Course Start Date 2021-09-01 8:30 am
Course End Date 2021-09-01 2:00 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1230 p p
Student Level F & G & H
Duration 10 dae aanlyn
Multiple classes No
Location Aanlyn
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course