(A) Senior Bestuur & Direkteure

Tema :  Diversiteitsbestuur

Die doel is altyd om ‘n stimulerende dag vir bestuur aan te bied en sommer ook dankie te sê vir hulle goeie gesindheid teenoor die opleidingsentrum

Die dag gaan weer uit `n paar sprekers bestaan en en ons gaan gesels oor wat ‘n mens kan doen om ‘n suksesvolle span te laat werk.

Dit word by Kaleo aangebied.

Hierdie kursus mag nie binne 2 weke voor die datums gekanselleer word nie.

Course Start Date 2021-05-20 8:30 am
Course End Date 2021-05-20 3:30 pm
Capacity 80
Available places 33
Price R950 pp
Student Level G & H
Duration 6 ure
Location Kaleo
Category (A) Senior Bestuur & Direkteure

Please login to register for this course

‘n Aangepaste leierskap intervensie wat gefokus is op denkwyses en vaardighede wat betrokkenheid dryf en 'n verbintenis tot persoonlike en span doelwitte om produktiwiteit en doeltreffendheid op plase te verbeter.
• Fase twee - opleidingsprogram vir leierskapontwikkeling


Modules:
•  Volgende vlak van leierskap
•  Verhoudings strategieë
•  Emosionele intelligensie
•  Waardes
•  Funksionele spanne
•  Prestasieverbetering
•  Doelwitstelling
•  Beplanning en delegering
•  Invloed
•  Veranderings bestuur
•  Werknemersbetrokkenheid
•  Diversiteitsbestuur
•  'n Bedryfsverwante leierskap uitdaging

Course Start Date 2021-09-16 8:30 am
Course End Date 2020-12-16 3:30 pm
Capacity 12
Available places 12
Price R24150 p p
Student Level G & H
Duration Fase 2 - 6 dae oor ’n tydperk van 2 maande (2 dae op ’n slag)
Location Saronsberg
Category (A) Senior Bestuur & Direkteure

Please login to register for this course

Hierdie is nie `n kursus nie, eerder `n bespreking sessie o.l.v 'n fasiliteerder.

Die sessie is `n opvolg van die  drapneernette en deklae sessie van in 2020 plaasgevind het.  Die sessies is gemik op senior vrugte bestuurders en behoort hoogstens 3 ure te duur wat `n lesing, bespreking en `n besoek aan `n perseel of demonstrasie insluit.


Hierdie kursus mag ongelukkig nie vir twee weke voor die datum gekanselleer word nie.

Course Start Date 2021-12-08 8:30 am
Course End Date 2021-12-08 12:30 pm
Capacity 20
Available places 11
Price R375 p p
Student Level G & H
Duration 3 ure
Location Lindeshof
Category (A) Senior Bestuur & Direkteure

Please login to register for this course

Hierdie is nie `n kursus nie, eerder `n bespreking sessie o.l.v 'n fasiliteerder

Tydens hierdie sessie deel die fasiliteerder met  ons sy perspektief oor tonne vs kwaliteit, maniere om kwaliteit te verbeter en boorde 10 - 15 jaar in die toekoms.   Die sessies is gemik op senior vrugte bestuurders en behoort hoogstens 3 ure te duur wat `n lesing, bespreking en `n besoek aan `n perseel of demonstrasie insluit.

Hierdie kursus mag ongelukkig nie vir twee weke voor die datum gekanselleer word nie.

Course Start Date 2021-06-15 8:30 am
Course End Date 2021-06-15 12:30 pm
Capacity 16
Available places 5
Price R375 p p
Student Level G & H
Duration 3 ure
Multiple classes No
Details for classes 08:30 KBOS daarna beweeg na Nooitgedacht
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (A) Senior Bestuur & Direkteure

Please login to register for this course