(U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Wamkelekile deel van induksie program 1.5ure

Sprekers kom na die plaas om met die nuwe/jong Xhosa en Sotho landbouwerkers te praat oor die volgende onderwerpe:

 • Hulpbronne en gemeenskapsprojekte waarby hulle kan inskakel:
 • Sokker, koor, tuinbou, kampe ens.,
 • Effektiewe kommunikasie op die plase
 • GOB stelsel
 • Diversiteit
 • Gesondheidskwessies:
  • HIV en TB voorkoming
  • Kroniese medikasie
  • Toegang tot klinieke
  • Kwessie rondom ‘bokkies’ en jong meisies
 • SAPS:
  • Alkohol en dwelmmisbruik
  • Misdaad op plase
  • Na ure gedrag by hostels/kompong
Course Start Date 2022-09-30 8:30 am
Course End Date 2022-09-30 12:30 pm
Capacity 150
Available places 120
Price R370.00 per groep + vervoer
Student Level A-D
Duration 1.5 ure
Location Op Plase
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Doel:

Daar is ‘n kultuur van nie-omgee by baie hostelle. Bewoners verwag dat die plaas moet pa staan vir instandhouding en om orde te handhaaf. Probleme wissel van verstopte toilette tot messteek. Dit bly maar moeilik vir inwoners om ordelik saam te woon met mense wat dikwels vreemdelinge is vir mekaar.

In joy se Hostel Navorsing van 2021 is die behoefte vir die opleiding van hostel komitees genoem. Party plase het sulke komitees, maar vind dat kennis en vaardighede ontbreek.

Die ideaal is dat die inwoners, behuising sal sien as meer as net ‘n dak oor hulle koppe, om dit te beleef as hul tuiste . ‘n Denkskuif is nodig om hul eie rol en verantwoordelikheid in te sien om die ideaal van “home-from-home”, ‘n werklikheid te maak.

Course Start Date 2022-06-30 8:30 am
Course End Date 2022-06-30 12:30 pm
Capacity 30
Available places 28
Price R8960.00 per groep + vervoer
Student Level Rolspelers en Inwoners
Duration 3 sessies + opvolg
Multiple classes yes
Location Op Plase
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Doel: Positiewe Lewensverandering

Mense word op ‘n effektiewe wyse begelei om eienaarskap vir hulle eie lewens te neem en beter keuses te maak.

Onderwerpe wat hanteer word: Denke, verantwoordelikheid, waardes, lewensdoel, kommunikasie, self-beheer, prioriteite, rolmodel, bou & bemagtig.

Werkers word toegerus om ‘n beter bydrae tot die werkplek te maak. Wanneer ‘n persoon ontdek hoe sy lewensdoel en waardes ‘n verskil kan maak in die werkplek, word hul werk betekenisvol en verbeter motivering.

Course Start Date 2022-07-29 8:30 am
Course End Date 2022-07-29 3:30 pm
Capacity 30
Available places 30
Price R1100.00 per persoon + vervoer
Student Level A,B,C,D
Duration 2 dae
Multiple classes yes
Details for classes datums word vasgemaak met plase
Location To be confirmed
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Doel: Positiewe Lewensverandering

Mense word op ‘n effektiewe wyse begelei om eienaarskap vir hulle eie lewens te neem en beter keuses te maak.

Onderwerpe wat hanteer word: Denke, verantwoordelikheid, waardes, lewensdoel, kommunikasie, self-beheer, prioriteite, rolmodel, bou & bemagtig.

Werkers word toegerus om ‘n beter bydrae tot die werkplek te maak. Wanneer ‘n persoon ontdek hoe sy lewensdoel en waardes ‘n verskil kan maak in die werkplek, word hul werk betekenisvol en verbeter motivering.

Course Start Date 2022-07-26 8:30 am
Course End Date 2022-07-27 3:30 pm
Capacity 20
Available places 12
Price R1100.00 per persoon + vervoer
Student Level A,B,C,D
Duration 2 dae
Multiple classes yes
Details for classes Eerste sessie: 26 Julie Tweede sessie: 27 Julie
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Doel: Hierdie kursus het verbeterde selfvertroue as doel. Dit is ontwikkel spesifiek vir plase en binne die konteks van die bruin kultuur.

Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk asook ‘n 1 uur evaluasie aan die einde van die kursus. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uitmekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

 

Course Start Date 2022-05-06 8:30 am
Course End Date 2022-05-06 12:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R 3810.00 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 3 hours + 1h terugvoering
Multiple classes Yes
Location Op plase
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Doel: Hierdie kursus volg Selfontdekking 1 op. Dit bestaan uit 3 sessies van omtrent 3 uur elk. Opvolg is baie belangrik – verandering veral op die vlak wat hier aangespreek word is moeilik!

Course Start Date 2022-05-06 8:30 am
Course End Date 2022-05-06 12:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R3500.00 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 3 sessies + 1 uur terugvoering
Multiple classes yes
Location op plaas
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus is die laaste in die Selfontdekking reeks. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en ‘n finale 1 uur afsluitingsessie.

Dit beklemtoon selfstandige groei en gee studente die gereedskap om dit reg te kry. Daar word veral gekyk na kommunikasie. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2022-05-06 8:30 am
Course End Date 2022-05-06 12:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R3810.00 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 3 sessies + 1 uur terugvoering
Multiple classes yes
Location op plaas
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Doel: Plase wat die volle reeks voltooi het sal gehelp word om dit in stand te hou deur ‘n opvolg-proses wat spesiaal vir hulle ontwerp is. 

Course Start Date 2022-05-06 8:30 am
Course End Date 2022-05-06 12:30 pm
Capacity 20
Available places 18
Price R3500.00 pg + vervoer
Student Level A - C
Duration 3 sessies
Multiple classes Yes
Location op plaas
Location achtertuin
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Doel: Plase wat die volle reeks voltooi het sal gehelp word om dit in stand te hou deur ‘n opvolg-proses wat spesiaal vir hulle ontwerp is. 

Course Start Date 2022-05-06 8:30 am
Course End Date 2022-05-06 12:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R3500.00 pg + vervoer
Student Level A - C
Duration 3 sessies
Multiple classes Yes
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus is gebaseer op die identifisering van minderwaardige gevoelens wat tot sekere optredes aanduiding gee. Hierdie onderwerp vorm die fondasie vir die baie gewilde selfontdekkingskursus. Hierdie is ‘n struikelblok wat alle mense op alle vlakke beleef. Vir elkeen van ons, is dit ‘n ewige stryd om ons eie gedrag te interpreteer en insig te ontwikkel. Mense wat bevordering kry is egter soos kinders wat in graad 7 dink hulle is matrikulante en dan in Graad 8 weer die babas in die nuwe skool is. Nuwe verantwoordelikheid en status wek dikwels weer ou minderwaardigheids. Soos wat ons so baie in die selfontdekking gesien het, kan ‘n mens begin groei wanneer hy dit wat in sy kop aangaan kan identifiseer en die gevolge daarvan kan raaksien. In hierdie kursus kyk ons spesifiek na gedrag wat saamgaan met bevordering: “groot kop” kry, ongesonde streshantering en die rol van besittings in selfbeeld. Toesighouers en meer senior mense se tyd veroorsaak dikwels dat hulle nie ander lewensvaardigheidskursus bywoon nie. Hierdie is dan doelbewus in ‘n dagkursus formaat opgestel. Voorbeelde sal ook spesifiek meer senior mense se behoeftes aanspreek.

Course Start Date 2022-10-20 8:30 am
Course End Date 2022-10-20 3:30 pm
Capacity 20
Available places 18
Price R525.00 per persoon
Student Level A - C
Duration 1 dag
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kursus is gebaseer op die identifisering van minderwaardige gevoelens wat tot sekere optredes aanduiding gee. Hierdie onderwerp vorm die fondasie vir die baie gewilde selfontdekkingskursus. Hierdie is ‘n struikelblok wat alle mense op alle vlakke beleef. Vir elkeen van ons, is dit ‘n ewige stryd om ons eie gedrag te interpreteer en insig te ontwikkel. Mense wat bevordering kry is egter soos kinders wat in graad 7 dink hulle is matrikulante en dan in Graad 8 weer die babas in die nuwe skool is. Nuwe verantwoordelikheid en status wek dikwels weer ou minderwaardigheids. Soos wat ons so baie in die selfontdekking gesien het, kan ‘n mens begin groei wanneer hy dit wat in sy kop aangaan kan identifiseer en die gevolge daarvan kan raaksien. In hierdie kursus kyk ons spesifiek na gedrag wat saamgaan met bevordering: “groot kop” kry, ongesonde streshantering en die rol van besittings in selfbeeld. Toesighouers en meer senior mense se tyd veroorsaak dikwels dat hulle nie ander lewensvaardigheidskursus bywoon nie. Hierdie is dan doelbewus in ‘n dagkursus formaat opgestel. Voorbeelde sal ook spesifiek meer senior mense se behoeftes aanspreek.

Course Start Date 2022-10-06 8:30 am
Course End Date 2022-10-06 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R525.00 per persoon
Student Level A - C
Duration 1 dag
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Hierdie kan dien as ‘n opvolg vir ander lewensvaardigheidsprogramme en bespreek in diepte die probleem van “lateral violence” of wat in spreektaal as onderlinge afguns bekend staan.

Dit fokus nie net op die individu se persoonlike gedrag nie, maar verduidelik ook die historiese oorsake van hierdie epidemie.

Om hierdie denkwyse te verander in een kursus is te veel gevra, maar studente sal wel besef dat daar opsies vir hulle bestaan en dat afgunstige gedrag ‘n oorsaak het en afgeleer kan word.

Vereistes: Die student moet reeds ‘n lewensvaardigheidskursus soos selfontdekking of Bright Star gedoen het.

Course Start Date 2022-05-06 8:30 am
Course End Date 2022-05-06 12:00 pm
Capacity 30
Available places 30
Price R4740.00 pg + vervoer
Student Level A - C
Duration 3 sessies + opvolg
Multiple classes yes
Location op plaas
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Inskrywings verkieslik getroude paartjies. Sterker mense van die plaas 1ste inskryf. Nie meer as 8 paartjies per groep. Hele program sterk geestelike inslag.

1e jaarSelfontdekking

Groei, selfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid, doelwitte, probleemhantering, my invloed op ander, verandering begin by my, kwaadword, pro- en re-aktief, kannie se begrafnis, kommunikasie en kritiek.

Huwelik: Hoe om konflik beter te hanteer, knieskyfsessies, rolle van die man en vrou binne die huwelik, hoe om my man/vrou dolgelukkig te maak

Ouerskap: Ons begin raak daaraan indien tyd dit toelaat

Course Start Date 2022-05-06 8:30 am
Course End Date 2022-05-06 12:00 pm
Capacity 30
Available places 30
Price R13430.00 pg + vervoer
Student Level A - C
Duration 10 sessies van 3 ure
Multiple classes yes
Location op plaas
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Inskrywings verkieslik getroude paartjies wees. Sterker mense van die plaas 1ste inskryf. Nie meer as 8 paartjies per groep. Hele program sterk geestelike inslag.

Inhoud: ‘n Gesinsprogram wat ouers bemagtig met praktiese raad en gereedskap oor hoe om hulle huis ‘n plek te maak vir gesonde groei vir ouers en kinders. Onderwerpe behels: ouerskapstyle, begrip vir temperament, die belangrikheid van familietyd en wat ons kan doen gedurende daardie tyd, dissipline, kommunikasie, roetine, die belangrikheid van ouers wat moet saamstaan en die maak van reëls.  

Course Start Date 2022-05-06 8:30 am
Course End Date 2022-05-06 12:00 pm
Capacity 30
Available places 30
Price R1340.00 pg + vervoer
Student Level A - C
Duration 10 sessies van 3 ure
Multiple classes yes
Location op plaas
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Inskrywings verkieslik getroude paartjies wees. Sterker mense van die plaas 1ste inskryf. Nie meer as 8 paartjies per groep. Hele program sterk geestelike inslag.

Inhoud: ‘n Gesinsprogram wat ouers bemagtig met praktiese raad en gereedskap oor hoe om hulle huis ‘n plek te maak vir gesonde groei vir ouers en kinders. Onderwerpe behels: ouerskapstyle, begrip vir temperament, die belangrikheid van familietyd en wat ons kan doen gedurende daardie tyd, dissipline, kommunikasie, roetine, die belangrikheid van ouers wat moet saamstaan en die maak van reëls.                          

Course Start Date 2022-05-06 8:30 am
Course End Date 2022-05-06 12:00 pm
Capacity 30
Available places 30
Price R9400.00 pg + vervoer
Student Level A - C
Duration 7 sessies van 3 ure
Multiple classes yes
Location op plaas
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

DOEL: Hierdie lewensvaardigheidsprogram is ontwikkel in Ruanda en Kenia deur die Emerging Leaders organisasie. Dit kyk spesifiek na die kwessie van verantwoordelikheid neem. Dit is `n baie deelnemende program en hanteer basiese vrae (bv. jou vooropgestelde gedagtes; doelwitte; opbouende selfvertroue) op ‘n manier wat mense nie geaffronteer laat voel nie. 

Course Start Date 2022-07-22 8:30 am
Course End Date 2022-07-22 12:00 pm
Capacity 30
Available places 28
Price R11 500.00 pg + vervoer
Student Level A - C
Duration 4 sessies
Multiple classes yes
Location To be confirmed
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

Please login to register for this course

Inskrywings verkieslik getroude paartjies. Sterker mense van die plaas 1ste inskryf. Nie meer as 8 paartjies per groep. Hele program sterk geestelike inslag.

1e jaarSelfontdekking

Groei, selfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid, doelwitte, probleemhantering, my invloed op ander, verandering begin by my, kwaadword, pro- en re-aktief, kannie se begrafnis, kommunikasie en kritiek.

Huwelik: Hoe om konflik beter te hanteer, knieskyfsessies, rolle van die man en vrou binne die huwelik, hoe om my man/vrou dolgelukkig te maak

Ouerskap: Ons begin raak daaraan indien tyd dit toelaat

Course Start Date 2022-05-09 9:30 am
Course End Date 2022-09-05 12:30 pm
Capacity 30
Available places 30
Price R13430.00 pg + vervoer
Student Level A - C
Duration 10 sessies van 3 ure
Multiple classes yes
Details for classes Sessie 1 - 9 Mei Sessie 2 - 23 Mei Sessie 3 - 30 Mei Sessie 4 - 13 Junie Sessie 5 - 25 Julie Sessie 6 - 01 Augustus Sessie 7 - 08 Augustus Sessie 8 - 22 Augustus Sessie 9 - 29 Augustus Sessie 10 - 05 September
Location Donkerbos
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Hierdie kursus is die laaste in die Selfontdekking reeks. Dit bestaan uit 3 sessies van 3 uur elk en ‘n finale 1 uur afsluitingsessie.

Dit beklemtoon selfstandige groei en gee studente die gereedskap om dit reg te kry. Daar word veral gekyk na kommunikasie. Die sessies word oor datums ± 2/3 weke uit mekaar versprei. Maksimum van 20 studente per groep.

Course Start Date 2022-05-04 9:30 am
Course End Date 2022-06-03 12:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R3810.00 per groep + vervoer
Student Level A - C
Duration 3 sessies + 1 uur terugvoering
Multiple classes yes
Details for classes Sessie 1 - 05 Mei Sessie 2 - 20 Mei Sessie 3 - 3 Junie (09h30 - 12h30) Sessie 4 - 03 Junie(13h30-14h30)
Location Meerlustkloof
Location Op plaas
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Doel: Plase wat die volle reeks voltooi het sal gehelp word om dit in stand te hou deur ‘n opvolg-proses wat spesiaal vir hulle ontwerp is. 

Course Start Date 2022-05-24 9:45 am
Course End Date 2022-06-16 12:45 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R3500.00 pg + vervoer
Student Level A - C
Duration 3 sessies
Multiple classes Yes
Details for classes Sessie 1 - 24 Mei Sessie 2 - 07 Junie Sessie 3 - 16 Junie
Location Coshla
Location Coshla
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Doel: Plase wat die volle reeks voltooi het sal gehelp word om dit in stand te hou deur ‘n opvolg-proses wat spesiaal vir hulle ontwerp is. 

Course Start Date 2022-05-24 1:45 pm
Course End Date 2022-06-16 4:45 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R3500.00 pg + vervoer
Student Level A - C
Duration 3 sessies
Multiple classes Yes
Details for classes Sessie 1 - 24 Mei Sessie 2 - 07 Junie Sessie 3 - 16 Junie
Location Vreeland
Location Vreeland
Category (U) Lewensvaardighede binne werkstyd

The event was cancelled. We are not longer accepting registration