(O) Besproeiing

Tydens hierdie sessie gaan daar gekyk word hoe om verantwoordelik te besproei en water optimaal te gebruik. Van die onderwerpe wat gedek gaan word is o.a:  

 • Waarom besproei ons? 
 • Wat is verdamping? 
 • Faktore wat wateropname deur bome beïnvloed.
 • Wat is evapotranspirasie?
 • Hoe hou grond water?
 • Hoe water deur die grond beweeg.
 • Wat is waterstres en hoe kwantifiseer ons dit/monitor dit?
 • Besproeiingstrategieë in verskillende fenologiese stadiums.
 • Wat is 'n gewasfaktor en hoe kan dit gebruik/bereken word?
 • Hoe om 'n besproeiingskedule te beplan.
 • Hoe om grondvog fisies te evalueer.
 • Waar om grondvog-“probes” te installeer.
 • Hoe om “probe” grafieke te interpreteer.
Course Start Date 2022-10-25 8:30 am
Course End Date 2022-10-25 3:30 pm
Capacity 21
Available places 0
Price R1592 pp
Student Level B
Duration 1 dag / 6 ure
Location Ceres
Location Ceres
Category (O) Besproeiing

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Tydens hierdie sessie gaan daar gekyk word hoe om verantwoordelik te besproei en water optimaal te gebruik. Van die onderwerpe wat gedek gaan word is o.a:  

 • Waarom besproei ons? 
 • Wat is verdamping? 
 • Faktore wat wateropname deur bome beïnvloed.
 • Wat is evapotranspirasie?
 • Hoe hou grond water?
 • Hoe water deur die grond beweeg.
 • Wat is waterstres en hoe kwantifiseer ons dit/monitor dit?
 • Besproeiingstrategieë in verskillende fenologiese stadiums.
 • Wat is 'n gewasfaktor en hoe kan dit gebruik/bereken word?
 • Hoe om 'n besproeiingskedule te beplan.
 • Hoe om grondvog fisies te evalueer.
 • Waar om grondvog-“probes” te installeer.
 • Hoe om “probe” grafieke te interpreteer.
Course Start Date 2022-10-26 8:30 am
Course End Date 2022-10-26 3:30 pm
Capacity 20
Available places 0
Price R1592 pp
Student Level B
Duration 1 dag / 6 ure
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (O) Besproeiing

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration