L1.Trekker Operateur (Xhosa)

Doel: ”Up to date” leermateriaal en visuele voorbeelde. Sluit in: veiligheidsaspekte, voorbereiding vir take, kontroles, verskillende ratte vir verskillende omstandighede, aan en afhak prosedures, rekordhouding en kostebesparing.

Course Properties

Course Start Date 2021-08-31 8:30 am
Course End Date 2021-09-02 3:30 pm
Capacity 15
Available places 0
Price R1640 per persoon
Student Level A - D
Duration 6 Hours
Details for classes Date: 2021-08-31 Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-09-01 | Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hours

Date: 2021-09-02 | Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Category (L) Trekkers

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Registrants List

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 Bronaar Plase 1 2021-03-22
2 Kromfontein 4 2021-03-15
3 VERDUN ESTATES PTY LTD & 7 2021-03-12
4 K B Y BOERDERY EDMS BPK/ Vredelust 3 2021-03-10