L1.Trekker Operateur (Xhosa)

Doel: ”Up to date” leermateriaal en visuele voorbeelde. Sluit in: veiligheidsaspekte, voorbereiding vir take, kontroles, verskillende ratte vir verskillende omstandighede, aan en afhak prosedures, rekordhouding en kostebesparing.

Course Properties

Course Start Date 2021-08-10 8:30 am
Course End Date 2021-08-12 3:30 pm
Capacity 20
Available places 4
Price R1640 per persoon
Student Level A - D
Duration 6 Hours
Details for classes Date: 2021-08-10 Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-08-11 | Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hours

Date: 2021-08-12 | Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Category (L) Trekkers

Please login to register for this course

Registrants List

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 De Straadt Boerdery 1 2021-03-24
2 STERKWATER ESTATE (PTY) LTD 1 2021-02-23
3 Arborlane Estates (Pty) Ltd - Tweefontein 2 2021-01-26
4 Arborlane Estates (Pty) Ltd - Weltevrede 1 2021-01-26
5 Donkerbos Landgoed 8 2021-01-18
6 Bronaar Plase 3 2021-01-09