L1.Trekker Operateur ( Afr)

Doel: ”Up to date” leermateriaal en visuele voorbeelde. Sluit in: veiligheidsaspekte, voorbereiding vir take, kontroles, verskillende ratte vir verskillende omstandighede, aan en afhak prosedures, rekordhouding en kostebesparing.

Course Properties

Course Start Date 2021-06-01 8:30 am
Course End Date 2021-06-03 3:30 pm
Capacity 15
Available places 1
Price R1640 per persoon
Student Level A - D
Duration 6 Hours
Details for classes Date: 2021-06-1 Location: Koue Bokkeveld Opleindingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-06-2 | Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hours

Date: 2021-06-3 | Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Category (L) Trekkers

Please login to register for this course

Registrants List

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 De Straadt Boerdery 1 2021-03-24
2 CERES FONTEINTJIE BOERDERY BK 1 2021-03-16
3 VERDUN ESTATES PTY LTD & 8 2021-03-12
4 STERKWATER ESTATE (PTY) LTD 1 2021-02-23
5 Langrivier 3 2021-01-29