L1.Trekker Operateur (Afr)

Doel: ”Up to date” leermateriaal en visuele voorbeelde. Sluit in: veiligheidsaspekte, voorbereiding vir take, kontroles, verskillende ratte vir verskillende omstandighede, aan en afhak prosedures, rekordhouding en kostebesparing.

Course Properties

Course Start Date 2021-11-09 8:30 am
Course End Date 2021-11-11 3:30 pm
Capacity 15
Available places 7
Price R1640 per persoon
Student Level A - D
Duration 6 Hours
Details for classes Date: 2021-11-9 Location: Ceres Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-11-10 | Location: Ceres Time: 08:30 | Duration: 6 Hours

Date: 2021-11-11 | Location: Ceres Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Location Ceres Museum
Category (L) Trekkers

Please login to register for this course

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 CEDRO BOERDERY (PTY)LTD 1 2021-09-22
2 DE KEUR LANDGOED 2 2021-07-30
3 WITZENBERG PROPERTIES PTY LTD Esperanto Houtaanleg 2 2021-04-14
4 Witzenberg Properties Die Eike Bosbou 2 2021-04-14
5 Rosenhof Nursery 1 2021-02-12