L1.Trekker Operateur (Afr)

Doel: ”Up to date” leermateriaal en visuele voorbeelde. Sluit in: veiligheidsaspekte, voorbereiding vir take, kontroles, verskillende ratte vir verskillende omstandighede, aan en afhak prosedures, rekordhouding en kostebesparing.

Course Properties

Course Start Date 2021-06-08 8:30 am
Course End Date 2021-06-10 3:30 pm
Capacity 15
Available places 2
Price R1640 per persoon
Student Level A - D
Duration 6 Hours
Details for classes Date: 2021-06-8 Location: Choose life Centre Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-06-9 | Location: Choose life Centre Time: 08:30 | Duration: 6 Hours

Date: 2021-06-10 | Location: Fisaasbos Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Location Choose Life Centre
Category (L) Trekkers

Please login to register for this course

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 SKAAPKRAAL 2 2021-03-05
2 DP EN JC GOOSEN BOERDERY (EMDS) BPK 5 2021-02-15
3 Stanislaus Agri 6 2021-01-21