L1.Trekker Operateur (Afr)

Doel: ”Up to date” leermateriaal en visuele voorbeelde. Sluit in: veiligheidsaspekte, voorbereiding vir take, kontroles, verskillende ratte vir verskillende omstandighede, aan en afhak prosedures, rekordhouding en kostebesparing.

Course Properties

Course Start Date 2021-05-12 8:30 am
Course End Date 2021-05-14 3:30 pm
Capacity 15
Available places 8
Price R1640 per persoon
Student Level A - D
Duration 6 Hours
Details for classes Date: 2021-05-12 Location: Koue Bokkeveld Opleindingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-05-13 | Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hours

Date: 2021-05-14 | Location: Bronaar Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (L) Trekkers

Please login to register for this course

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 Langrivier 2 2021-01-28
2 Bronaar Plase 5 2021-01-09