H2. Noodhulp Vlak 1: Afrikaans

Basies. Amper enigiemand kan dit doen! 

Vereistes: Alle studente vir alle vlakke moet graad 9 op skool geslaag het. Klasse sal streng net in taal soos uiteengesit is aangebied word. Alle leermateriaal sal ook in Afrikaans wees tensy anders aangedui of aangevra.

Bring asb `n afskrif van jou ID dokument saam!

Course Properties

Course Start Date 2022-05-02 8:30 am
Course End Date 2022-05-04 3:30 pm
Capacity 20
Available places 16
Price R1230 pp
Student Level A - G
Duration 2 dae
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 2 Mei Dag 2: 4 Mei
Location Ceres
Location Ceres
Category (H) Noodhulp en Gesondheid

Please login to register for this course

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 Kalos Farming 4 2022-01-03