G4.Noodhulp Vlak 2 : Xhosa

Doel: Die persoon moet geletterd genoeg wees om `n geskrewe vraestel te kan beantwoord. Hy/sy moet ook genoeg selfvertroue hê om opdragte te gee in ‘n noodgeval.

Vereistes: Alle studente vir alle vlakke moet graad 9 op skool geslaag het. Klasse sal streng net in taal soos uiteengesit is aangebied word. Alle leermateriaal sal ook in Afrikaans wees tensy anders aangedui of aangevra. Bewys van die vlak 1 sertifikaat moet gelewer word by die kursus. 

Course Properties

Course Start Date 2021-11-08 8:30 am
Course End Date 2021-11-19 3:30 pm
Capacity 20
Available places 13
Price R1230.00 pp
Student Level A-G
Duration 6 uur
Multiple classes Yes
Details for classes Date: 2021-11-08| Location: Koue Bokkeveld Opleiding Sentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-11-16 | Location: Koue Bokkeveld Opleiding Sentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-11-19 | Location: Koue Bokkeveld Opleiding Sentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s
Location KBOS
Category (G) Noodhulp en Gesondheid

Please login to register for this course

Registrants List

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 KROMFONTEIN 1 2021-05-31
2 Morester Landgoed 5 2021-05-04
3 SNEEUWKOP 1 2021-02-11