G2.Noodhulp Vlak 1 - Afrikaans

Doel: Basies. Amper enigiemand kan dit doen!

Vereistes: Alle studente vir alle vlakke moet graad 9 op skool geslaag het. Klasse sal streng net in taal soos uiteengesit is aangebied word. Alle leermateriaal sal ook in Afrikaans wees tensy anders aangedui of aangevra.

Bring asb `n afskrif van jou ID dokument saam!

Course Properties

Course Start Date 2021-05-10 8:30 am
Course End Date 2021-05-12 3:30 pm
Capacity 22
Available places 0
Price R1100.00 pp
Student Level A-G
Duration 6 uur
Multiple classes Yes
Details for classes Date: 2021-05-10 | Location: Ceres NG Vallei Kerk Saal Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-05-12 | Location: Ceres NG Vallei Kerk Saal Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s
Location Ceres NG Vallei saal
Location ceres Vallei kerksaal
Category (G) Noodhulp en Gesondheid

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 Vadersgawee 1 2021-03-18
2 Graaff Packing 1 2021-03-09
3 STERKWATER ESTATE (PTY) LTD 1 2021-02-23
4 DP EN JC GOOSEN BOERDERY (EDMS) BPK 3 2021-02-15
5 RHEEBOKSPLAAT FARMING 4 2021-02-09
6 Laastedrif Agri 4 2021-02-08
7 Elandsrivier Boerdery/Thembelitsha/Mon Don 7 2021-02-02
8 Vreeland Crispy Farming 1 2020-12-31