(F) Leiers en kommunikasie stelsels

Doel: Benewens standaard inligting oor vergaderings en ampsdraes dien hierdie plaas gesentreerde sessies ook as ’n spanbou. Dit help die komitee om heeltemal anders na hul komitee te kyk. Waar dit dikwels ‘n “vra die baas”/klagtesessie of ‘n “Siza -tevrede-hou” projek is, raak die span nou opgewonde om saam te werk. Dit breek ook die ys met die plaas se spanleiers, bestuur en versterk spanwerk met die GOB.

 

Course Start Date 2022-08-31 8:00 am
Course End Date 2022-08-31 12:00 pm
Capacity 20
Available places 1
Price R8960 per groep + vervoer
Student Level A,B,C,H
Duration 3 ure per sessie
Multiple classes yes
Details for classes Datums sal met plase vas gemaak word
Location To be confirmed
Location Op plaas
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Die doel van hierdie program: Verfrissing van die oorspronklike 2-dag kursus vir Gesondheid- en Veiligheidsverteenwoordigers

Die kursus is gemik op lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers wat reeds die kursus gedoen het. Daar word klem gelê op die toepassing van die Gesondheid en Veiligheids Komitee se pligte.

Die volgende inhoud word in die opleiding hersien:

 • Die rol van 'n Gesondheid- en Veiligheidsverteenwoordiger
 • Die Gesondheid- en Veiligheidskomitee
 • Die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid
 • Gesondheid- en Veiligheidsoudits
 • Ongeluksondersoek
 • Konsultasie

Studente moet asseblief hulle handleidings wat hulle by die oorspronklike kursus ontvang het, saambring.

Aktiwiteite word in die klas voltooi.

Course Start Date 2022-08-10 8:30 am
Course End Date 2022-08-10 3:30 pm
Capacity 25
Available places 6
Price R1160.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Die doel van hierdie program: Verfrissing van die oorspronklike 2-dag kursus vir Gesondheid- en Veiligheidsverteenwoordigers

Die kursus is gemik op lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers wat reeds die kursus gedoen het. Daar word klem gelê op die toepassing van die Gesondheid en Veiligheids Komitee se pligte.

Die volgende inhoud word in die opleiding hersien:

 • Die rol van 'n Gesondheid- en Veiligheidsverteenwoordiger
 • Die Gesondheid- en Veiligheidskomitee
 • Die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid
 • Gesondheid- en Veiligheidsoudits
 • Ongeluksondersoek
 • Konsultasie

Studente moet asseblief hulle handleidings wat hulle by die oorspronklike kursus ontvang het, saambring.

Aktiwiteite word in die klas voltooi.

Course Start Date 2022-10-10 8:30 am
Course End Date 2022-10-10 3:30 pm
Capacity 21
Available places -1
Price R1160.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location Ceres
Location Ceres
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Die doel van hierdie program is om Gesondheids- en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om gesondheids- en veiligheidskomitees saam te stel en sisteme volgens wetgewing (Wet 85 van 1993) toe te pas.

Die kursus is gemik op lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers wat reeds die kursus gedoen het. Hersiening op rol en verantwoordelikhede, komitee saamstel, sisteme toepas in noodsituasies Hierdie kursus is ten volle aanlyn.

Course Start Date 2022-06-06 8:30 am
Course End Date 2022-07-06 3:30 pm
Capacity 16
Available places 0
Price R250.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes 30 dae aanlyn
Location online
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Die doel van hierdie program is om Gesondheids- en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om gesondheids- en veiligheidskomitees saam te stel en sisteme volgens wetgewing (Wet 85 van 1993) toe te pas.

Die kursus is gemik op lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers wat reeds die kursus gedoen het. Hersiening op rol en verantwoordelikhede, komitee saamstel, sisteme toepas in noodsituasies Hierdie kursus is ten volle aanlyn.

Course Start Date 2022-08-01 8:30 am
Course End Date 2022-08-31 3:30 pm
Capacity 15
Available places 14
Price R250.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes 30 dae aanlyn
Location online
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas. 

Vereistes:

 • Effektiewe lees- en skryfvaardighede word aanbeveel.
 • 'n Minimum van Graad 12 en 'n maksimum van 20 leerders per program word aanvaar.
 • 'n Gesertifiseerde afskrif van die leerder se identiteitsdokument is 'n vereiste.
Course Start Date 2022-06-06 8:30 am
Course End Date 2022-06-07 3:30 pm
Capacity 15
Available places 0
Price R2280.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas. 

Vereistes:

 • Effektiewe lees- en skryfvaardighede word aanbeveel.
 • 'n Minimum van Graad 12 en 'n maksimum van 20 leerders per program word aanvaar.
 • 'n Gesertifiseerde afskrif van die leerder se identiteitsdokument is 'n vereiste.
Course Start Date 2022-06-08 8:30 am
Course End Date 2022-06-09 3:30 pm
Capacity 20
Available places 1
Price R2280.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location Ceres
Location ceres Vallei kerksaal
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas. 

Vereistes:

 • Effektiewe lees- en skryfvaardighede word aanbeveel.
 • 'n Minimum van Graad 12 en 'n maksimum van 20 leerders per program word aanvaar.
 • 'n Gesertifiseerde afskrif van die leerder se identiteitsdokument is 'n vereiste.
Course Start Date 2022-06-14 8:30 am
Course End Date 2022-06-15 3:30 pm
Capacity 15
Available places 15
Price R2280.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location Ceres
Location Ceres
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas. 

Vereistes:

 • Effektiewe lees- en skryfvaardighede word aanbeveel.
 • 'n Minimum van Graad 12 en 'n maksimum van 20 leerders per program word aanvaar.
 • 'n Gesertifiseerde afskrif van die leerder se identiteitsdokument is 'n vereiste.
Course Start Date 2022-06-22 8:30 am
Course End Date 2022-06-23 3:30 pm
Capacity 15
Available places 2
Price R2280.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas. 

Vereistes:

 • Effektiewe lees- en skryfvaardighede word aanbeveel.
 • 'n Minimum van Graad 12 en 'n maksimum van 20 leerders per program word aanvaar.
 • 'n Gesertifiseerde afskrif van die leerder se identiteitsdokument is 'n vereiste.
Course Start Date 2022-09-12 8:30 am
Course End Date 2022-09-13 3:30 pm
Capacity 15
Available places 9
Price R2280.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location ceres
Location Ceres Museum
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas. 

Vereistes:

 • Effektiewe lees- en skryfvaardighede word aanbeveel.
 • 'n Minimum van Graad 12 en 'n maksimum van 20 leerders per program word aanvaar.
 • 'n Gesertifiseerde afskrif van die leerder se identiteitsdokument is 'n vereiste.
 • Studente moet hul eie middagete saam neem
Course Start Date 2022-09-14 8:30 am
Course End Date 2022-09-15 3:30 pm
Capacity 15
Available places 7
Price R2280.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location KBOS
Location Donkerbos
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas. 

Vereistes:

 • Effektiewe lees- en skryfvaardighede word aanbeveel.
 • 'n Minimum van Graad 12 en 'n maksimum van 20 leerders per program word aanvaar.
 • 'n Gesertifiseerde afskrif van die leerder se identiteitsdokument is 'n vereiste.
Course Start Date 2022-10-11 8:30 am
Course End Date 2022-10-12 3:30 pm
Capacity 15
Available places 11
Price R2280.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Doel: Wanneer iemand op ‘n kursus gestuur word, wil mens graag positiewe lewensverandering sien. Bright Star program begelei mense om verantwoordelikheid vir hulle eie lewens te neem deur die volgende vrae vir hulself uit te klaar:

Mod 1 (Self) - Wie is in beheer van my lewe, wat is my eie waardes, wat is MY lewensdoel, wat is my selfwaarde en wat is belangrikste goed in my lewe.

Mod 2 (Verhoudings) – Hoe verskil mense, hoe wil ek my emosies hanteer, hoe wil ek kommunikeer, hoe wil ek konflik hanteer en is ek myself?

Mod 3  (Leierskap) – Hoe wil EK ander beinvloed?  Deur te beplan, ‘n rolmodel te wees, die span op te bou, ander te motiveer en ander te bemagtig. 

Mod 1 voorvereiste vir Mod 2; Mod 2 voorvereiste vir Mod 3

Course Start Date 2022-07-22 8:30 am
Course End Date 2022-07-22 4:00 pm
Capacity 30
Available places 30
Price R1675.00 pp + vervoer
Student Level D,E
Duration 6-7 hours
Multiple classes yes
Details for classes datums sal met plase vasgemaak word
Location TBC
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Doel: Wanneer iemand op ‘n kursus gestuur word, wil mens graag positiewe lewensverandering sien. Bright Star program begelei mense om verantwoordelikheid vir hulle eie lewens te neem deur die volgende vrae vir hulself uit te klaar:

Mod 1 (Self) - Wie is in beheer van my lewe, wat is my eie waardes, wat is MY lewensdoel, wat is my selfwaarde en wat is belangrikste goed in my lewe.

Mod 2 (Verhoudings) – Hoe verskil mense, hoe wil ek my emosies hanteer, hoe wil ek kommunikeer, hoe wil ek konflik hanteer en is ek myself?

Mod 3  (Leierskap) – Hoe wil EK ander beinvloed?  Deur te beplan, ‘n rolmodel te wees, die span op te bou, ander te motiveer en ander te bemagtig. 

Mod 1 voorvereiste vir Mod 2; Mod 2 voorvereiste vir Mod 3

Course Start Date 2022-06-13 8:30 am
Course End Date 2022-06-15 4:00 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R1675.00 pp + vervoer indien op plaas
Student Level D,E
Duration 6-7 hours
Multiple classes yes
Details for classes 13 Junie 14 Junie 15 Junie
Location Ceres
Location Ceres
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Doel: Wanneer iemand op ‘n kursus gestuur word, wil mens graag positiewe lewensverandering sien. Bright Star program begelei mense om verantwoordelikheid vir hulle eie lewens te neem deur die volgende vrae vir hulself uit te klaar:

Mod 1 (Self) - Wie is in beheer van my lewe, wat is my eie waardes, wat is MY lewensdoel, wat is my selfwaarde en wat is belangrikste goed in my lewe.

Mod 2 (Verhoudings) – Hoe verskil mense, hoe wil ek my emosies hanteer, hoe wil ek kommunikeer, hoe wil ek konflik hanteer en is ek myself?

Mod 3  (Leierskap) – Hoe wil EK ander beinvloed?  Deur te beplan, ‘n rolmodel te wees, die span op te bou, ander te motiveer en ander te bemagtig. 

Mod 1 voorvereiste vir Mod 2; Mod 2 voorvereiste vir Mod 3

Course Start Date 2022-05-17 8:30 am
Course End Date 2022-05-19 4:00 pm
Capacity 20
Available places 11
Price R1675.00 pp + vervoer indien op plaas
Student Level D,E
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes 17 Mei 18 Mei 19 Mei
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Die doel van hierdie program is om Gesondheids- en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om gesondheids- en veiligheidskomitees saam te stel en sisteme volgens wetgewing (Wet 85 van 1993) toe te pas.

Die kursus is gemik op lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers wat reeds die kursus gedoen het. Hersiening op rol en verantwoordelikhede, komitee saamstel, sisteme toepas in noodsituasies Hierdie kursus is ten volle aanlyn.

Course Start Date 2022-03-28 8:30 am
Course End Date 2022-04-28 3:30 pm
Capacity 15
Available places 15
Price R250 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes 30 dae aanlyn
Location online
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Die doel van hierdie program is om Gesondheids- en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om gesondheids- en veiligheidskomitees saam te stel en sisteme volgens wetgewing (Wet 85 van 1993) toe te pas.

Die kursus is gemik op lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers wat reeds die kursus gedoen het. Hersiening op rol en verantwoordelikhede, komitee saamstel, sisteme toepas in noodsituasies.

Die volgende inhoud word in een dag aangebied:

 • Die rol van 'n Gesondheid- en Veiligheidsverteenwoordiger
 • Die Gesondheid- en Veiligheidskomitee
 • Die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid
 • Gesondheid- en Veiligheidsoudits
 • Ongeluksondersoek
 • Konsultasie

Formatiewe assessering word in die klas voltooi, en die summatiewe assessering word as 'n werksopdrag aan elke leerder gegee.

Course Start Date 2022-06-14 8:30 am
Course End Date 2022-06-14 3:30 pm
Capacity 15
Available places 4
Price R1160.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location ZZ2
Location ZZ2 Bokveldskloof
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Die doel van hierdie program is om Gesondheids- en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om gesondheids- en veiligheidskomitees saam te stel en sisteme volgens wetgewing (Wet 85 van 1993) toe te pas.

Die kursus is gemik op lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers wat reeds die kursus gedoen het. Hersiening op rol en verantwoordelikhede, komitee saamstel, sisteme toepas in noodsituasies.

Die volgende inhoud word in een dag aangebied:

 • Die rol van 'n Gesondheid- en Veiligheidsverteenwoordiger
 • Die Gesondheid- en Veiligheidskomitee
 • Die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid
 • Gesondheid- en Veiligheidsoudits
 • Ongeluksondersoek
 • Konsultasie

Formatiewe assessering word in die klas voltooi, en die summatiewe assessering word as 'n werksopdrag aan elke leerder gegee.

Course Start Date 2022-06-15 8:30 am
Course End Date 2022-06-15 3:30 pm
Capacity 15
Available places 5
Price R1160.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location Kromfontein
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Doel: Benewens standaard inligting oor vergaderings en ampsdraes dien hierdie plaas gesentreerde sessies ook as ’n spanbou. Dit help die komitee om heeltemal anders na hul komitee te kyk. Waar dit dikwels ‘n “vra die baas”/klagtesessie of ‘n “Siza -tevrede-hou” projek is, raak die span nou opgewonde om saam te werk. Dit breek ook die ys met die plaas se spanleiers, bestuur en versterk spanwerk met die GOB.

 

Course Start Date 2022-08-16 8:00 am
Course End Date 2022-09-06 12:00 pm
Capacity 20
Available places 12
Price R8960 per groep + vervoer
Student Level A,B,C,H
Duration 3 ure per sessie
Multiple classes yes
Details for classes 16 Augustus 23 Augustus 30 Augustus 06 September
Location nooitgedacht
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

Please login to register for this course

Doel: Wanneer iemand op ‘n kursus gestuur word, wil mens graag positiewe lewensverandering sien. Bright Star program begelei mense om verantwoordelikheid vir hulle eie lewens te neem deur die volgende vrae vir hulself uit te klaar:

Mod 1 (Self) - Wie is in beheer van my lewe, wat is my eie waardes, wat is MY lewensdoel, wat is my selfwaarde en wat is belangrikste goed in my lewe.

Mod 2 (Verhoudings) – Hoe verskil mense, hoe wil ek my emosies hanteer, hoe wil ek kommunikeer, hoe wil ek konflik hanteer en is ek myself?

Mod 3  (Leierskap) – Hoe wil EK ander beinvloed?  Deur te beplan, ‘n rolmodel te wees, die span op te bou, ander te motiveer en ander te bemagtig. 

Mod 1 voorvereiste vir Mod 2; Mod 2 voorvereiste vir Mod 3

Course Start Date 2022-09-20 8:30 am
Course End Date 2022-09-21 4:00 pm
Capacity 30
Available places 30
Price R1675.00 pp + vervoer
Student Level D,E
Duration 6-7 hours
Multiple classes yes
Location Boplaas
Category (F) Leiers en kommunikasie stelsels

The event was cancelled. We are not longer accepting registration