(E) Grondhervorming

Doel: Dit raak al hoe meer belangrik vir sekere werknemers om finansiëel geletterd te raak. Hier verwys ons spesifiek na toesighouers, vakbondverteenwoordigers, skakelkomitees en bemagtigingsvennote. Ons het dus spesiaal ‘n inleidingskursus ontwikkel om aan diegene die basiese kennis en vaardighede te gee om nie net ‘n beter begrip te ontwikkel van die besigheidsomgewing waarin hulle opereer nie, maar ook in staat te stel om aktief deel te neem aan begrotingsbeplanning, die lees van finansiële state, batebestuur, lenings en rente, beleggings, ens.

Inhoud:

  • Wat is finansiële state en hoekom is dit belangrik?
  • Wie is die gebruikers van finansiële state?
  • Die 3 hoof elemente van finansiële state - Balansstaat - Inkomstestaat en - Kontantvloeistaat
  • Begrippe en konsepte van - bates, - laste, - inkomstes en - uitgawes
  • Praktiese oefeninge om die beginsels vas te lê
Course Start Date 2022-05-16 8:30 am
Course End Date 2022-05-16 3:30 pm
Capacity 20
Available places 19
Price R1624.00 per persoon
Student Level C,D,E,F
Duration 6 ure
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (E) Grondhervorming

Please login to register for this course

 Hierdie kursus is ideaal vir 2 soorte studente:

  • Grondhervormingstudente wat dikwels voel hulle verstaan nie bemarking nie.
  • Pakstoor mense wat direk deel is van die uitvoer of bemarkingsproses of wat werk met uitvoer agente.

Die kursus is ontwerp om eienaars te help met hulle besluit oor uitvoer agente en hoe om te bemark.

 

Course Start Date 2022-08-04 8:30 am
Course End Date 2022-08-05 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R2645.00 per persoon
Student Level C,D,E,F
Duration 2 dae
Multiple classes yes
Details for classes 4 Augustus 5 Augustus
Location Ceres
Location Ceres
Category (E) Grondhervorming

Please login to register for this course