(E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Doel  :  Benewens standaard inligting oor vergaderings en ampsdraes dien hierdie plaas gesentreerde sessies ook as ’n spanbou.  Dit help die komitee om heeltemal anders na hul komitee te kyk. Waar dit dikwels ‘n “vra die baas”/klagtesessie of ‘n “Siza -tevrede-hou” projek is , raak die span nou opgewonde om saam te werk. Dit breek ook die ys met die plaas se spanleiers, bestuur en versterk spanwerk met die GOB

 

Course Start Date 2021-06-10 8:00 am
Course End Date 2021-06-10 2:00 pm
Capacity 20
Available places 13
Price R8400 pg + vervoer
Student Level A,B,C,H
Duration 3 ure per sessie
Multiple classes yes
Details for classes 1st sessie 18 Mei 2de sessie 27 Mei 3de sessie 3 Junie 4de sessie 10 Junie
Location La Plaisante
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Please login to register for this course

Doel  :  Benewens standaard inligting oor vergaderings en ampsdraes dien hierdie plaas gesentreerde sessies ook as ’n spanbou.  Dit help die komitee om heeltemal anders na hul komitee te kyk. Waar dit dikwels ‘n “vra die baas”/klagtesessie of ‘n “Siza -tevrede-hou” projek is , raak die span nou opgewonde om saam te werk. Dit breek ook die ys met die plaas se spanleiers, bestuur en versterk spanwerk met die GOB

 

Course Start Date 2021-06-28 8:00 am
Course End Date 2021-06-28 12:00 pm
Capacity 20
Available places 0
Price R8400 pg + vervoer
Student Level A,B,C,H
Duration 3 ure per sessie
Multiple classes yes
Details for classes 01 Junie 07 Junie 21 Junie 28 Junie
Location Boplaas
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Doel  :  Benewens standaard inligting oor vergaderings en ampsdraes dien hierdie plaas gesentreerde sessies ook as ’n spanbou.  Dit help die komitee om heeltemal anders na hul komitee te kyk. Waar dit dikwels ‘n “vra die baas”/klagtesessie of ‘n “Siza -tevrede-hou” projek is , raak die span nou opgewonde om saam te werk. Dit breek ook die ys met die plaas se spanleiers, bestuur en versterk spanwerk met die GOB

 

Course Start Date 2021-09-30
Course End Date 2021-09-30
Capacity 80
Available places 80
Price R8400 pg + vervoer
Student Level A,B,C,H
Duration 3 ure per sessie
Multiple classes yes
Details for classes Kursus datums word bevestig met plaas.(4 halwe dae sessies)
Location To be confirmed
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

The event was cancelled. We are not longer accepting registration

Inhoud :

1. Handelingsbevoegdheid, regspersone, natuurlike persone, besigheidsvorme en die maatskappy en trust as regspersone;

2. Essentialia en kernpunte van ‘n kontrak, fases vir oprig van die nuwe besigheid, registrasie van maatskappy en aandeelhouersooreenkoms asook memorandum van inkorporasie se struktuur;

3. Direkteure as bestuurders van die maatskappy, hulle pligte en verantwoordelikhede en etiese beginsels;

4. Regte en pligte van aandeelhouers en direkteure met verwysing na die aandeelhouersooreenkoms;

5. Scenario’s, dispute en vergaderingsprosedures;

6. Trusts en Trustees;

7. Praktiese bestuur en besigheidsbeginsels vir direkteure en trustees asook testamente se belang vir aandeelhouers;

8. Terugvoering, hersiening en evaluering.

 

Course Start Date 2021-05-03 8:30 am
Course End Date 2021-05-27 12:00 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R4750.00 pp
Student Level A,B,C,H
Duration 3 ure per sessie
Multiple classes yes
Details for classes Sessie 1: 03 Mei Sessie 2: 10 Mei Sessie 3: 17 Mei Sessie 4: 27 Mei
Location To be confirmed
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Please login to register for this course

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-06-08 8:30 am
Course End Date 2021-06-09 3:30 pm
Capacity 30
Available places 14
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Details for classes Date: 2021-06-08 | Location: Ceres NG Vallei Kerk Saal Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-6-09 | Location: Ceres NG Vallei Kerk Saal Time: 08:30 | Duration: 6 Hours
Location ceres Vallei kerksaal
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Please login to register for this course

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-06-10 8:30 am
Course End Date 2021-06-11 3:30 pm
Capacity 25
Available places 6
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Details for classes Date: 2021-06-10 | Location: Ceres NG Vallei Kerk Saal Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-06-11 | Location: Ceres NG Vallei Kerk Time: 08:30 | Duration: 6 Hours
Location ceres Vallei kerksaal
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Please login to register for this course

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-06-17 8:30 am
Course End Date 2021-06-18 3:30 pm
Capacity 20
Available places 7
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Details for classes Date: 2021-06-17 | Location: Ceres Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-06-18 | Location: Ceres Time: 08:30 | Duration: 6 Hours
Location ceres Vallei kerksaal
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Please login to register for this course

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-09-06 8:30 am
Course End Date 2021-09-07 3:30 pm
Capacity 20
Available places 0
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Details for classes Date: 2021-09-06 | Location: NGKerk Saal Op die Berg Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-09-07 | Location: NGKerk Saal Op die Berg Time: 08:30 Duration: 6 Hours
Location NG Kerk Op die Berg
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-09-08 8:30 am
Course End Date 2021-09-09 3:30 pm
Capacity 20
Available places 0
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Details for classes Date: 2021-09-08 | Location: NGKerk Saal Op die Berg Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-09-09 | Location: NGKerk Saal Op die Berg Time: 08:30 | Duration: 6 Hours
Location NG Kerk Op die Berg
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-10-06 8:30 am
Course End Date 2021-10-07 3:30 pm
Capacity 20
Available places 18
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Details for classes Date: 2021-10-06| Location: NGKerk Saal Op die Berg Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-10-07 | Location: NGKerk Saal Op die Berg Time: 08:30 | Duration: 6 Hours
Location NG Kerk Op die Berg
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Please login to register for this course

Doel: Wanneer iemand op ‘n kursus gestuur word, wil mens graag positiewe lewensverandering sien. Bright Star program begelei mense om verantwoordelikheid vir hulle eie lewens te neem deur die volgende vrae vir hulself uit te klaar:

Mod 1 (Self) - Wie is in beheer van my lewe, wat is my eie waardes, wat is MY lewensdoel, wat is my selfwaarde en wat is belangrikste goed in my lewe.

Mod 2 (Verhoudings) – Hoe verskil mense, hoe wil ek my emosies hanteer, hoe wil ek kommunikeer, hoe wil ek konflik hanteer en is ek myself?

Mod 3  (Leierskap) – Hoe wil EK ander beinvloed?  Deur te beplan, ‘n rolmodel te wees, die span op te bou, ander te motiveer en ander te bemagtig. 

Mod 1 voorvereiste vir Mod 2; Mod 2 voorvereiste vir Mod 3

Course Start Date 2021-05-12 8:30 am
Course End Date 2021-05-14 4:00 pm
Capacity 12
Available places 12
Price R1480.00 pp
Student Level D,E
Duration 6-7 hours
Multiple classes yes
Details for classes Date: 2021-05-12 | Location: Morester Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-05-13 | Location: Morester Time: 08:30 Duration: 6 Hours

Date: 2021-05-14 |
Location: Ceres Choose LIfe Centre Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s
Location morester landgoed
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Please login to register for this course

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-10-04 8:30 am
Course End Date 2021-10-05 3:30 pm
Capacity 20
Available places 8
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Details for classes Date: 2021-10-04 | Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-10-05 | Location: Koue Bokkeveld Opleidingsentrum Time: 08:30 | Duration: 6 Hours
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Please login to register for this course

Doel: Wanneer iemand op ‘n kursus gestuur word, wil mens graag positiewe lewensverandering sien. Bright Star program begelei mense om verantwoordelikheid vir hulle eie lewens te neem deur die volgende vrae vir hulself uit te klaar:

Mod 1 (Self) - Wie is in beheer van my lewe, wat is my eie waardes, wat is MY lewensdoel, wat is my selfwaarde en wat is belangrikste goed in my lewe.

Mod 2 (Verhoudings) – Hoe verskil mense, hoe wil ek my emosies hanteer, hoe wil ek kommunikeer, hoe wil ek konflik hanteer en is ek myself?

Mod 3  (Leierskap) – Hoe wil EK ander beinvloed?  Deur te beplan, ‘n rolmodel te wees, die span op te bou, ander te motiveer en ander te bemagtig. 

Mod 1 voorvereiste vir Mod 2; Mod 2 voorvereiste vir Mod 3

Course Start Date 2021-05-24 8:30 am
Course End Date 2021-05-26 4:00 pm
Capacity 12
Available places 0
Price R1480.00 pp
Student Level D,E
Duration 6-7 hours
Multiple classes yes
Details for classes Date: 2021-05-24 | Location: Morester Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-05-25 | Location: Morester Time: 08:30 Duration: 6 Hours

Date: 2021-05-26 | Location: Morester Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s
Location morester landgoed
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-08-18 8:30 am
Course End Date 2021-08-19 3:30 pm
Capacity 25
Available places 3
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location ceres Vallei kerksaal
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Please login to register for this course

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-08-26 8:30 am
Course End Date 2021-08-27 3:30 pm
Capacity 20
Available places 0
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Location To be confirmed
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Doel  :  Benewens standaard inligting oor vergaderings en ampsdraes dien hierdie plaas gesentreerde sessies ook as ’n spanbou.  Dit help die komitee om heeltemal anders na hul komitee te kyk. Waar dit dikwels ‘n “vra die baas”/klagtesessie of ‘n “Siza -tevrede-hou” projek is , raak die span nou opgewonde om saam te werk. Dit breek ook die ys met die plaas se spanleiers, bestuur en versterk spanwerk met die GOB

 

Course Start Date 2021-06-02 8:00 am
Course End Date 2021-06-02 12:00 pm
Capacity 20
Available places 0
Price R8400 pg + vervoer
Student Level A,B,C,H
Duration 3 ure per sessie
Multiple classes yes
Details for classes 12 Mei 19 Mei 26 Mei 02 Junie
Location Dankbaar
Location Dankbaar
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-05-03 8:30 am
Course End Date 2021-05-04 3:30 pm
Capacity 10
Available places 0
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Details for classes Date: 2021-05-03 | Location: Waboomsberg Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-05-04| Location: Waboomsberg Time: 08:30 | Duration: 6 Hours
Location Waboomsberg
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-06-14 8:30 am
Course End Date 2021-06-15 3:30 pm
Capacity 25
Available places 10
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Details for classes Date: 2021-06-14 | Location: Ceres NG Vallei Kerk Saal Time: 08:30 | Duration: 6 Hour/s

Date: 2021-06-15 | Location: Ceres NG Vallei Kerk Time: 08:30 | Duration: 6 Hours
Location ceres Vallei kerksaal
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Please login to register for this course

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-08-10 8:30 am
Course End Date 2021-08-11 3:30 pm
Capacity 16
Available places -1
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location Ceres Museum
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration

Doel: Die doel van hierdie program is om Gesondheids en Veiligheidsverteenwoordigers in staat te stel om ‘n Gesondheids en veiligheidskomitee saam te stel en sisteme volgens wetgewing toe te pas.

Teikengroep: Lede van veiligheidskomitees en veiligheidsverteenwoordigers

Course Start Date 2021-08-03 8:30 am
Course End Date 2021-08-04 3:30 pm
Capacity 16
Available places 0
Price R1720.00 pp
Student Level A,B,C
Duration 6 hours
Multiple classes yes
Location Laastedrif
Category (E) Leiers & Kommunikasie Stelsels

Sorry, the course is now full and we could not accept more registration