D1. Toesighouer kwaliteit (Afr+Xhosa)

Die toesighouer is verantwoordelik vir verskeie take, waarvan die lewering van ‘n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan hom rapporteer en die moreel van sy span, seker die belangrikste is.

Die toesighouer en niemand anders is verantwoordelk indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie!

Course Properties

Course Start Date 2021-06-24 8:30 am
Course End Date 2021-06-25 3:30 pm
Capacity 20
Available places 10
Price R 3800 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 2 dae + 1 opvolg
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 24 Junie Dag 2: 25 Junie
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 Loch Lynne Edms Bpk 3 2021-04-05
2 Rosenhof Nursery 2 2021-03-23
3 Donkerbos Landgoed 1 2021-02-05
4 Langrivier 2 2021-01-28
5 Paardekloof Landgoed 2 2021-01-06