D1. Toesighouer kwaliteit

Doel: As toesighouers word jy verantwoordelik gehou vir verskeie take, waarvan die lewering van `n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan jou rapporteer en die moreel van jou span, seker die belangrikste is.

Die toesighouer en niemand anders is verantwoordelik, indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie. Oor die volgende twee dae gaan jy geleer en gewys word hoe om jou spanlede se werkskwaliteit, produktiwiteit en die moreel van die span suksesvol te bestuur.

Bestuurders

Die doel van die kursus is om die bestuurder se rol as afrigter van die toesighouer uit te klaar en om sy kennis en vaardighede uit te brei sodat hy ‘n betekenisvolle  bydrae tot die ontwikkeling van sy toesighouer kan maak.

  1. Kort oorsig van die toesighouer se rol ten opsigte van die bestuur van Kwalitiet, Produktiwitiet en Moreel van sy werkspan.
  2. Die bestuurder se daaglikse/ weeklikse verantwoordelkheid as afrigter en leier van  die toesighouer.
  3. Hoe om regstellings te doen wanneer die toesighouer nie die verwagte doelwitte/uitsette bereik nie.

Beproefde leierskaptegnieke wat sy verantwoordelikheid as afrigter sal vergemaklik.

Course Properties

Course Start Date 2024-05-22 8:30 am
Course End Date 2024-05-23 3:30 pm
Capacity 20
Available places 20
Price R 5504.00 per persoon
Student Level C, D, E, F
Duration 2 dae + 1/2 dag sessie vir bestuurders
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 22 Mei Dag 2: 23 Mei Bestuurder sessie: 6 Junie(KBOS)
Location ceres
Location Ceres
Category (D) Toesighouers / Spanleiers

Please login to register for this course

Location Map