B5. Frudata reeks

Die inhoud gaan uitlig watter faktore speel ‘n rol in die koste en inkomste van produksie, asook die interaksies tussen faktore en hoe dit winsgewendheid beinvloed.

Faktore wat Produksie, inkomste en kostes beinvloed vir volhoubare winsgewende Boerdery

5 Modules:

  • Produksie

Produksie konteks itv tonne, tellings, kleur, kwaliteit, plant digtheid, uitpakke, uitskotte, kultivars.

  • Inkomste

Produksie faktore wat die inkomste potensiaal beinvloed en hoe dit inkomste beinvloed.

  • Koste

Koste konteks itv kunsmis, spuitstof, lone  en die wedersydse effek van tonne op kostes en kostes op tonne.

  • Netto Boerdery Inkomste (NBI) & Kritiese Besluitneming

Gemiddeld en Beste Derde, kritiese vrae vir die pad vorentoe.

NBI as die eind resultaat en hoe onderskei die beste derde hulself van die gemiddeld.

Bring asb. pen, notaboek en sakrekenaar saam.

Vereistes:  Matriek met wiskunde – indien nie matriek dan alternatiewe kursus wat die basiese behels. Persoon moet kan basiese wiskunde doen en praktiese ontledings op plaasvlak doen.

Course Properties

Course Start Date 2022-08-31 8:30 am
Course End Date 2022-09-14 12:00 pm
Capacity 20
Available places 16
Price R5980 pp
Student Level F - G
Duration 3 dae oor 3 weke / 3 x half dag sessies
Multiple classes Yes
Details for classes Dag 1: 31 Augustus Dag 2: 7 September Dag 3: 14 September
Location KBOS
Location Koue Bokkeveld Opleidingsentrum
Category (B) Produksiebestuur

Please login to register for this course

NUM Farm / Organization Registrants Registration Date
1 Bronaar Plase 1 2022-08-11
2 Loch Lynne Edms Bpk 2 2022-04-08
3 Arborlane Estates - Tweefontein 1 2022-01-17